Bohatá a fascinující historie

Kdy byl první stát založen na současném území ČR? A jaké byly další klíčové mezníky v českých dějinách?


První zmínka o českém státu pochází z raného středověku. Království bylo v českých zemích založeno ve 13. století a jeho význam vyvrcholil ve 14. století pod vládou Karla IV., Českého krále a římského císaře. V roce 1348 založil univerzitu v Praze, jež je nejstarší ve střední Evropě. Po roce 1620 se české země staly součástí Rakouska a poté po roce 1867 součástí rakousko-uherské říše.

Po porážce rakousko-uherské říše v první světové válce vyhlásili Češi a Slováci v roce 1918 nezávislost a Československo bylo zřízeno jako svrchovaná země. Během dvacátých a třicátých let se Československo řadí mezi deset nejvíce rozvinutých zemí světa. Po Hitlerově okupaci země v roce 1938 bylo Československo rozděleno na Protektorát Čechy a Morava a na Slovenský stát. Československá státnost byla obnovena po druhé světové válce v roce 1945, avšak s územní ztrátou. Nejvýchodnější část, Zakarpatská Ukrajina, byla anektována Sovětským svazem. Komunistická strana vyhrála parlamentní volby v Československu v roce 1946. To vedlo ke změně režimu a přivedlo zemi pod mezinárodní komunistické hnutí vedené Sovětským svazem.

Listopad 1989 byl zlomovým v historii země. Pod nátlakem občanů se vzdal socialistický režim moci během tzv. Sametové revoluce, kterou iniciovali studenti a intelektuálové. Volné parlamentní volby v červnu 1990 potvrdily průběh demokratického vývoje. Jednotný stát se stal federací s novým názvem Česká a Slovenská Federativní Republika.

 

Na konci roku 1992 se Československo rozdělilo na Českou republiku a Slovensko. Obě země prošly ekonomickými reformami a privatizacemi a tento proces byl do značné míry úspěšný. Od roku 1991 je Česká republika, původně jako součást Československa a nyní sama za sebe, členem Visegrádské skupiny a od roku 1995 také členem OECD. Česká republika poté vstoupila do NATO v roce 1999 a do Evropské unie v roce 2004. Předsednictví v Evropské unie vykonávala v prvním pololetí roku 2009.