Czech Republic Alumni

Program Czech Republic Alumni je národní program zaměřený na zahraniční absolventy, kteří studovali na české vysoké škole. Cílem programu je posílit vztah mezi Českou republikou a jejími mezinárodními absolventy za účelem podpory internacionalizace českého vysokoškolského vzdělávání, posílení image České republiky v zahraničí, zprostředkování pracovních příležitostí a propojení mezi zahraničními absolventy a českým veřejným a soukromým sektorem.

Zvyšování spolupráce se zahraničními absolventy vysokých škol v České republice je jedním z prioritních úkolů Domu zahraniční spolupráce v oblasti propagace českých vysokých škol v zahraničí. Výsledkem programu bude nabídka online a off-line služeb a akcí pro absolventy, která je propojí a umožní užší kontakt s českými organizacemi, ať už českými univerzitami, Domem zahraniční spolupráce, českými zastupitelskými úřady, Českými centry a dalšími státními institucemi nebo soukromým sektorem.


KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT

Program je určen pro všechny cizince, kteří studovali na české vysoké škole (bez omezení délky studia), kteří se identifikují nejen se svou bývalou institucí, ale také s Českou republikou a její kulturou. Tohoto programu se mohou zúčastnit studenti a absolventi následujících studijních programů:

Vzhledem k cílům programu bude možná i účast českých krajanů v zahraničí.

Chcete-li se do programu zapojit jako absolventi, zaregistrujte se zde.

HLAVNÍ PARTNEŘI PROGRAMU

Program byl zřízen Domem zahraniční spolupráce v souladu se schválenou Koncepcí jednotné prezentace České republiky v zahraničí. Je dále rozvíjen v souvislosti s rolí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v mezirezortním cíli budování image naší země pod značkou „Česká republika: Země pro budoucnost“.

Program je podporován českými vysokými školami, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zahraničních věcí, českými zastupitelskými úřady, Českými centry, Ministerstvem průmyslu a obchodu, CzechInvestem, studentskými a profesními asociacemi a případně i soukromým sektorem.

AKTIVITY PROGRAMU

Program Czech Republic Alumni připravuje jedinečnou škálu online a offline služeb, které mají za cíl umožnit našim členům: 

  1. Navázání kontaktů - připojte se ke komunitě
  2. Propojení s našimi partnery - buďte součástí našich akcí
  3. Inspirovat potenciální studenty - sdílejte svůj příběh a úspěchy
  4. Zůstat s námi v kontaktu - přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Chcete-li se dozvědět více podrobností o plánovaných aktivitách a o tom, jak se zapojit do našeho programu, navštivte stránku síně slávy a registrace absolventů.

 

PŘIPOJTE SE K NÁM

Sledujte nás na oficiální LinkedIn stránce a Facebooku kde najdete novinky o rozvoji programu, pracovních příležitostech a podobně smýšlejících profesionálech se základnou v České republice.

Připojte se k nám v soukromé LinkedIn skupině programu určené pro členy. Vyhledejte a spojte se s dalšími absolventy v naší síti, sdílejte své zkušenosti a diskutujte o příslušných tématech.

 

V případě, že máte dotazy, nebo hledáte možnosti zapojení do programu jako partneři, kontaktujte nás na alumni@studyin.cz