免费留学捷克 – Studuj v češtině!

Seznam vysokých škol v českém jazyce naleznete na webu Ministerstva Školství Mládeže a Tělovýchovy - zde.

Seznam všech akreditovaných studijních programů naleznete na webu Ministerstva Školství Mládeže a Tělovýchovy - zde.

您是否想学习捷克语,但还未达到满意水平呢?了解更多有关语言预科信息:请点击此处