Národní parky

V České republice existují různé typy chráněných území. Nejzachovalejší jsou národní parky, jejichž flóra a fauna mají jedinečný vědecký a vzdělávací význam jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.


Česko má čtyři národní parky:

Národní parky (NP)

NP od roku

Rozloha            

Max. nadmořská výška

Krkonoše NP

1963

363 km2

1,602 m

Podyjí NP

1991

63 km2

536 m

Šumava NP

1991

685 km2

1,378 m

České Švýcarsko NP

2000

79 km2

619 m

Krkonoše

Tento park se rozprostírá podél nejvyšších hor České republiky a zahrnuje i některé z jeho podhůří. Charakteristika přírodního prostředí: opadavé a smíšené lesy na úpatí hor, autochtonní a sekundární vrcholky smrkových lesů, výskyt trpasličí borovice a alpské louky bohaté na byliny, ledovcové kruhy a lišejníková tundra na nejvyšších hřebenech.

www.krnap.cz

Podyjí

Tento národní park se rozkládá podél řeky Dyje mezi městy Znojmo a Vranov nad Dyjí, v blízkosti hranic s Rakouskem. Jedná se o biome, jehož zachovalý stav je ve střední Evropě jedinečný. Charakteristika přírodního prostředí: jedinečná říční údolí s mozaikou skalnatých svahů a strmých zdí, meandry, rozsáhlé sutě a soutěsky, aluviální louky a slunečné lesní stepi s teplomilnou flórou.

www.nppodyji.cz

Šumava

Tento národní park se rozkládá v nejvzácnější oblasti Šumavy. Chráněná krajinná oblast se stejným názvem se nachází na okraji Národního parku Šumava. Charakteristika přírodního prostředí: téměř 85% plochy v centrální části je zalesněno. Ve větších nadmořských výškách se nacházejí zbytky pralesů, mokřady, bažiny a ledovcová jezera. Mnoho chráněných druhů fauny a flóry jsou relikty z doby ledové.

www.npsumava.cz

České Švýcarsko

České Švýcarsko je malebný kraj na severozápadě České republiky. Leží na české straně Labských pískovcových hor severně od Děčína na obou stranách Labe. Rozkládá se na východ do Lužických hory a na západ do Krušných hor. Charakteristika přírodního prostředí: jedinečná geomorfologie pískovcových skal, bohatá biodiverzita, bukové lesy bohaté na bylinky s vysokým počtem druhů rostlin kontrastujícími s rozsáhlými borovicovými a smrkovými lesy rostoucími na pískovcovém kameni. Mezi zástupci fauny nalezneme rysa či stěhovavého sokola.

www.ceskosaske-svycarsko.eu