Zdroj: Univerzita Pardubice

Co studovat

Pro studium v České republice existuje několik možností. Můžete přijet na letní školu, jedno- až dvousemestrální výměnný pobyt, nebo absolvovat celý studijní program. Podívejte se níže na možnosti a najděte vámi preferovaný typ studia.


1) Studijní programy za účelem získání vysokoškolského titulu 

Rádi byste získali vysokoškolský titul v České republice? Instituce vyššího vzdělání nabízejí akreditované studijní programy na třech úrovních: bakalářské, magisterské a doktorské, stejně tak jako celoživotní vzdělávací kurzy. 

  • Hledejte různé typy studijních program dle studijních oborů (např. umění, obchod, inženýrství, medicína atd.) v naší databázi dostupných studijních programů v České republice.

Instituce vyššího vzdělání v České republice mohou být veřejné, soukromé nebo státní. Tradiční veřejné nebo státní (univerzitní typ) instituce mohou nabídnout řadu studijních program, zatímco soukromé (neuniverzitní typy) instituce jsou typické poskytováním zejména bakalářských studijních programů.

  • Hledejte v seznamu a použijte mapu všech institucí vyššího vzdělání v České republice. 

2) Výměnné a zahraniční studijní programy

Rádi byste přijeli do České republiky na kratší studijní pobyt (bez získání titulu)? Můžete přijet a studovat v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

České univerzity jsou také zapojeny do několika společných programů Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD). Tyto programy jsou rozlišeny dle akademické znamenitosti a jsou zřizovány mezinárodním konsorciem institucí vyššího vzdělání. V rámci EMJMD můžete získat plné studijní stipendium na mezinárodní studijní program v magisterském stupni. Tato iniciativa je podporována Evropskou unií v rámci programu Erasmus+.

  • Hledejte Erasmus Mundus Joint Masters Degree program v České republice v našem přehledu.

3) MBA programy

Několik veřejných a soukromých institucí nabízí programy zakončené titulem Magistr v obchodní administraci (Master of Business Administration, MBA). Seznam MBA program vyučovaných na českých univerzitách v angličtině je dostupný v přiložené tabulce.

Mimo univerzit nabízejí MBA programy také další vzdělávací instituce. Pro další MBA kurzy v České republice je užitečné využít internetové stránky MBAStudies.com nebo FindMBA.V případě dotazů se můžete obrátit na Českou asociaci MBA škol (Czech Association of MBA School, CAMBAS), která si klade za cíl kontrolovat a zlepšovat navazující vzdělávací systém MBA v České republice.

4) Jazykové kurzy

Český jazyk můžete studovat v rámci Letní školy slovanských jazyků nebo v rámci jazykových kurzů nabízených jinými institucemi. Prohlédněte si některé tipy na stránce věnované jazykové přípravě. 

Chcete-li vyhledat konkrétní jazykový kurz, využijte tento odkaz a přizpůsobte hledání dle vašeho přání.

5) Letní školy

Využijte nabídky letních škol českých univerzit. Vyhledejte vaši ideální letní školu zde nebo v přehledu.

K některým letním školám lze také žádat o stipendium. Týká se to Letní školy slovanských jazyků nebo Journey: Journalism Bootcamp podporované Bakalovou nadací.


Chcete-li se dozvědět více o českém systému vyššího vzdělání, podívejte se na stránku.

Pro více informací o různých programech nabízených českými institucemi vyššího vzdělání si projděte katalog nebo stáhněte další brožury.