Co studovat

Pro studium v České republice existuje několik možností. Můžete přijet na letní školu, jedno- až dvousemestrální výměnný pobyt, nebo absolvovat celý studijní program. Podívejte se na možnosti níže a najděte vámi preferovaný typ studia.


1) Studijní programy za účelem získání vysokoškolského titulu 

Rádi byste získali vysokoškolský titul v České republice? Instituce vyššího vzdělávání nabízejí akreditované studijní programy na třech úrovních: bakalářské, magisterské a doktorské, stejně tak jako celoživotní vzdělávací kurzy. 

Instituce vyššího vzdělávání v České republice mohou být veřejné, soukromé nebo státní. Tradiční veřejné nebo státní instituce (univerzitní typ) mohou nabídnout řadu studijních programů, zatímco soukromé instituce (neuniverzitní typ) jsou typické poskytováním zejména bakalářských studijních programů.

2) Výměnné a zahraniční studijní programy

Rádi byste přijeli do České republiky na kratší studijní pobyt (bez získání titulu)? Můžete přijet a studovat v zahraničí v rámci programu Erasmus+.

V České republice existují i další výměnné studijní programy, jako je středoevropský výměnný program CEEPUS, program AKTION, grantové programy v rámci Mezinárodního visegradského fondu, magisterské nebo doktorské studium na univerzitách v Brně podporované Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu nebo Fulbrightův program.

  • Prohlédněte si různé typy výměnných programů a přidružených stipendií v naší nabídce.

České univerzity jsou také zapojeny do několika společných programů Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD). Tyto programy jsou rozlišeny dle akademické znamenitosti a jsou zřizovány mezinárodním konsorciem institucí vyššího vzdělávání. V rámci EMJMD můžete získat plné studijní stipendium na mezinárodní studijní program v magisterském stupni. Tato iniciativa je podporována Evropskou unií v rámci programu Erasmus+.

3) MBA programy

Několik veřejných a soukromých institucí nabízí programy zakončené titulem Magistr v obchodní administraci (Master of Business Administration, MBA). Seznam MBA program vyučovaných na českých univerzitách v angličtině je dostupný v přiložené tabulce.

Mimo univerzit nabízejí MBA programy také další vzdělávací instituce. Pro další MBA kurzy v České republice je užitečné využít internetové stránky MBAStudies.com nebo FindMBA.V případě dotazů se můžete obrátit na Českou asociaci MBA škol (Czech Association of MBA School, CAMBAS), která si klade za cíl kontrolovat a zlepšovat navazující vzdělávací systém MBA v České republice.

4) Jazykové kurzy

Český jazyk můžete studovat v rámci Letní školy slovanských jazyků nebo v rámci jazykových kurzů nabízených různými institucemi. Prohlédněte si některé tipy na stránce věnované jazykové přípravě

Chcete-li vyhledat konkrétní jazykový kurz, využijte tento odkaz a přizpůsobte si hledání dle vašeho přání.

České vysoké školy také pořádají kurzy anglického jazyka a letní školy anglického jazyka pro zahraniční studenty. Vyhledejte na našem portálu konkrétní jazykový kurz.

5) Letní školy

Využijte nabídky letních škol českých univerzit. Vyhledejte vaši ideální letní školu zde. K některým letním školám lze také žádat o stipendium. Týká se  Letní školy slovanských jazyků nebo Journey: Journalism Bootcamp podporované Bakalovou nadací.