Informace pro nově příchozí

Začít nový život v nové zemi není vždy jednoduché. Níže najdete některé užitečné informace pro vaše první kroky v České republice!


Integrační kurzy

Příslušníci států mimo Evropskou unii, kteří se přestěhovali do České republiky a plánují tu zůstat delší dobu, se mohou zúčastnit integračních kurzů. Tyto kurzy jsou zdarma a nabízejí řadu praktických informací o české společnosti. Kurzy jsou vedeny v češtině, s profesionálními překladateli do angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny, francouzštiny, vietnamštiny, mongolštiny a arabštiny.

Brožura

Brožura „Vítejte v České republice “ obsahuje podrobné informace o právní úpravě pobytu, zaměstnání, podnikání, českém školském systému, zdravotní péči, zdravotním a sociálním pojištění, bydlení, každodenních praktické informace atd. Brožura byla přeložena do angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny, francouzštiny, vietnamštiny, arabštiny, španělštiny a mongolštiny. Brožura se rozdá mezi účastníky kurzu Vítej v české republice. S ohledem na časté legislativní změny není brožura momentálně dostupná online ke stažení. K dispozici je pouze v aktualizované tištěné podobě. 

VÍCE INFORMACÍ

Film

Dokumentární film „ Vítejte v České republice“ se snaží poskytnout základní informace o každodenních obavách jakéhokoliv občana a seznamuje diváka s národními symboly, českými tradicemi a významnými místy po celé zemi. Film zdůrazňuje hlavní práva a povinnosti imigrantů v České republice. Je přeložen do angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny, francouzštiny, vietnamštiny, mongolštiny a arabštiny. 

EXPAT CENTRA

Expat centra poskytují bezplatné individuální konzultace ohledně pobytu v České republice (studium, podnikání, práce), asistenci a doprovod na instituce, tlumočení, networkingové akce (informační semináře a volnočasové aktivity) atd.

ORGANIZACE POMÁHAJÍCÍ CIZINCŮM

Přehled organizací pomáhajících cizincům najdete zde

Studentská síť Erasmus

Studentská síť Erasmus Česká republika (ESN CZ) je neziskovou studentskou organizací zastupující místní ESN sekce na národní úrovni. Misí ESN je podpořit studentskou mobilitu ve vyšší vzdělání v rámci principu ´studenti pomáhají studentům´. Všechny sekce dohromady každoročně pomohou zhruba 7 000 zahraničních studentů. ESN CZ zastupuje zahraniční studenty, čili poskytuje příležitosti pro kulturní porozumění a sebe-rozvoj.  

Další informace

Internetové stránky Ministerstva vnitra nabízejí několik užitečných publikací týkajících se administrativních úkonů souvisejících s pobytem cizince, nahlášením bydliště studenta nebo například komunikační karty pro zahraniční pacienty.

Zvláštní internetová stránka Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva vnitra věnující se integraci cizinců nabízí publikace k různým integračním tématům, včetně zaměstnání nebo bydlení je k dispozici v angličtině, ruštině, ukrajinštině, vietnamštině, moldavštině, mongolštině.