Jak se přihlásit

Představ si studium v evropské zemi s bohatou historií, krásnou architekturou a přírodou, dostupnými životními náklady a dlouhou tradicí kvalitního vzdělávání... To všechno Česká republika nabízí! Přestože hlavním jazykem výuky na univerzitách je čeština, na všech stupních studia a ve všech oborech se nabízí více než 1 000 studijních programů v angličtině. 


JAK SE přihlásit na vysokou školu  V ČESKÉ REPUBLICE?

1. Najdi si studijní program

Začni výběrem studijního programu, který nejlépe odpovídá tvým zájmům a představám. Můžeš studovat v češtině, angličtině a vybrané programy i v dalších cizích jazycích. Vyhledej si svůj studijní program v našem portálu! 

Studium v cizím jazyce podléhá školnému, to je však obecně nižší než v západní Evropě. Možná budeš moci využít některý ze stipendijních programů pro zahraniční studenty.    

Studium v češtině na veřejných vysokých školách je bezplatné.  Mnoho univerzit nabízí jednoletý jazykový kurz, který tě připraví na studium v češtině a přijímací zkoušky. Existují také přípravné programy, které tě připraví na konkrétní obor studia (ekonomie, medicína, technika a IT, přírodní vědy, umění a architektura nebo humanitní vědy). Vyhledej si jazykový kurz nebo přípravný program v našem portálu nebo si přečti více zde.

2. Připrav si základní dokumenty

Základní vstupní podmínkou studia je úspěšné dokončení předchozího stupně vzdělání, tj. osvědčení o u ukončení ze střední školy pro bakalářské (3 roky) a víceleté magisterské studijní programy (5-6 let), bakalářský titul pro navazující magisterské studium, magisterský titul pro doktorský studijní program. 

Pokud chceš studovat na české vysoké škole, budeš  potřebovat úřední ověření tvého předchozího dokončeného vzdělání. Přečti si více o procesu uznávání předchozího studia.

Kromě ověřených kopií dokladů o vzdělání patří mezi minimální požadavky pro přijetí obvykle vyplněná a podaná přihláška, doklad o zaplacení poplatku za přijímací řízení a splnění podmínek pro konkrétní studijní program (např. motivační dopis, doporučující dopis, portfolio, test znalosti angličtiny).

V případě přihlašování do doktorského studia má každá fakulta své vlastní podmínky pro přijetí. Obecně jsou to:

 

  1. Nejprve si promysli, čím se chceš zabývat. Na našem portálu si můžeš prohlédnout nabídku doktorských programů nebo si nejprve vybrat vysokou školu a podívat se na doktorské programy, které nabízí.
  2. Zvol si výzkumné zaměření disertační práce. Pokud nevíš, můžeš si na stránkách dané fakulty prohlédnout přehled vypsaných zaměření, některé fakulty je zveřejňují.
  3. Kontaktuj oddělení pro doktorské studium a vedoucího. Jakmile si vybereš program a máš představu o tématu práce, můžeš se na oddělení pro doktorské studium dané fakulty zeptat, kteří vedoucí aktuálně přijímají studenty a přímo je oslovit. Vedoucí tě provede studiem, poradí ti s návrhem tématu a bude s tebou konzultovat dizertační práci.
  4. Přihlas se ke studiu, projdi přijímacím řízením a zapiš se ke studiu. Zkontroluj si termín, do kterého se můžeš přihlásit, podmínky přijímacího řízení a podej si přihlášku. U přijímacího řízení je potřeba přesvědčit přijímací komisi, že máš skutečný zájem o vybrané téma. 

3. Ověř si zvláštní vstupní požadavky

Jakmile si vybereš studijní program a vysokou školu, vyhledej si podrobné informace o podmínkách a termínech přijímacího řízení. V Česku si každá vysoká škola řídí přijímací proces sama a podmínky se u jednotlivých programů liší. 

Proto vždy zkontroluj konkrétní požadavky na webových stránkách univerzity, a pokud potřebuješ poradit, obrať se na studijní oddělení nebo mezinárodní oddělení dané univerzity. Uzávěrka přihlášek bývá obvykle mezi únorem a dubnem. Studenti se mohou hlásit na několik studijních programů na různých univerzitách a fakultách.

Mluvíš česky? Skvělé! Studium v českém jazyce je na veřejných vysokých školách zcela zdarma. Svou znalost jazyka však musíš prokázat splněním Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince (CCE). Kromě České republiky můžeš zkoušku skládat ve více než 15 dalších státech. Požadovaná úroveň znalosti jazyka je na většině vysokých škol B2, v některých studijních programech to může být i C1. 

4. odešli přihlášku

Formuláře přihlášek jsou k dispozici na webových stránkách univerzit. Univerzity používají systém elektronických přihlášek, které studenty jednoduše vedou a umožňují jim sledovat stav jejich přihlášky v průběhu celého procesu. Po vyplnění přihlášky je nutné ji vytisknout, podepsat a spolu s požadovanými dokumenty zaslat poštou na příslušnou univerzitu nebo fakultu. Pokud to univerzita vyžaduje, je třeba zaplatit poplatek za přihlášku a přiložit potvrzení o zaplacení k přihlášce. O dalším postupu dostaneš informaci prostřednictvím online přihlašovacího systému a dopisem nebo e-mailem od univerzity.

5. absolvuj přijímací zkoušku

Vysoká škola tě může vyzvat ke složení přijímací zkoušky. Ta může zahrnovat písemný test a ústní pohovor. Přijímací zkoušky se obvykle konají v České republice, ale existují i možnosti složit zkoušku v zahraničí (např. přes Skype).

6. Počkej na oznámení o přijetí

Po skončení lhůty pro podání přihlášek a případných přijímacích zkouškách univerzita učiní konečné rozhodnutí o přijetí. Výsledky jsou obvykle oznámeny do konce června. Po obdržení rozhodnutí tě vysoká škola vyzve k případné úhradě školného za první semestr. Poté ti vysoká škola zašle oficiální dopis o přijetí, potvrzení o přijetí pro účely víz a ubytování a studijní smlouvu. 

7. podej žádost o vízum

V závislosti na tvé státní příslušnosti budeš možná muset požádat o vízum nebo povolení k pobytu pro vstup do České republiky na českém velvyslanectví v zemi tvého původu. Proces žádosti o vízum je dobré zahájit ihned po obdržení oficiálního dopisu o přijetí, zejména pokud jsi občanem nebo občankou země mimo EU, protože celý postup vyžaduje určité papírování a může trvat až 60 dní. Zjisti více informací o vstupních formalitách.

8. Zařiď si praktické záležitosti spojené s tvým příjezdem do ČR

Zůstaň v kontaktu se studijní oddělením univerzity nebo s koordinátorem tvého studijního programu. Tvá hostitelská univerzita ti nejlépe poradí se zařizováním všech praktických detailů tvého příjezdu do Česka, včetně místních možností studentského ubytování a dostupných služeb pro studenty. 

9. Přijeď a užij si tvůj pobyt!  

Nezapomeň si vedle tvých studií vyhradit také volný čas k návštěvě mnoha lákavých míst po České republice!