Jak se přihlásit

PŘÍRUČKA KROK ZA KROKEM JAK SE REGISTROVAT NA UNIVERZITĚ V ČESKÉ REPUBLICE

Přemýšlíte o získání vašeho titulu v zahraničí? Zvažovali jste studium v zemi střední Evropy s bohatou historií, krásnou architekturou a přírodou, nízkými životními náklady a dlouhou tradicí kvalitního vzdělání? Česká republika toto všechno nabízí!

Přestože je čeština hlavním výukovým jazykem na univerzitách, přes 1000 studijních programů na všech studijních úrovních a napříč všemi studijními obory je nabízeno v angličtině. Dále najdete průvodce krok za krokem, který vám pomůže začít s vaší přihláškou!


1. Najděte váš studijní program

Začněte výběrem studijního programu, který nejlépe sedí vašim zájmům a představám. Můžete studovat v češtině, angličtině, vybrané programy dokonce v dalších jizích jazycích. Hledejte vámi požadovaný program.

Studium v cizím jazyce podléhají školnému, to se ovšem všeobecně nižší než v západní Evropě. Můžete také využít některých možností stipendií pro zahraniční studenty.

Studium v češtině je na veřejných univerzitách zdarma. Mnoho univerzit nabízí jednoroční jazykový kurz, který vás připraví na studium v češtině, stejně tak ke složení přijímací zkoušky. Více o jazykových kurzech na naší stránce.

2. Připravte si základní dokumenty

Základní vstupní podmínkou studia je úspěšné dokončení předchozího stupně vzdělání (osvědčení o u ukončení ze střední školy pro bakalářské (3 roky) a víceleté magisterské studijní programy (5-6 let); bakalářský titul pro navazující magisterské studium; magisterský titul pro doktorský studijní program. 

Chcete-li studovat na univerzitě v České republice, potřebujete si nechat úředně ověřit vaše předchozí dokončené vzdělání. Více detailů k procesu uznávání vašich předchozích studií naleznete zde.

Kromě ověřených kopií vašich studijních kvalifikací minimální vstupní požadavky obvykle zahrnují vyplněnou a podanou přihlášku, potvrzení o platbě poplatku vstupní procedury a dodržení podmínek pro specifické studijní programy (tj. motivační dopis, dopis s doporučením, portfolio, prokázaní úrovně angličtiny.) 

3. Ověřte zvláštní vstupní požadavky

Jakmile se rozhodnete, kam se přihlásit, můžete hledat detailní informace ohledně vstupních požadavků a termínů. V České republice je každá univerzita zodpovědná za vlastní přijímací proceduru a podmínky se liší program od programu.

Měli byste tudíž vždy zkontrolovat zvláštní požadavky na webových stránkách školy a budete-li potřebovat poradit, můžete kontaktovat studijní oddělení mezinárodní kanceláře dané univerzity. Termín podání přihlášky je většinou mezi únorem a dubnem. Studenti se mohou hlásit na několik studijních programů na řadě univerzit a fakult.

4. Podejte vaši přihlášku

Přihlašovací formuláře jsou dostupné na univerzitních stránkách. Univerzity používají systém elektronických aplikačních formulářů, které studenty jednoduše provedou a umožní sledovat statut přihlášky skrze celý proces. Po vyplnění přihlášky je nezbytné ji vytisknout, podepsat a poslat poštou dané univerzitě nebo fakultě spolu s požadovanými dokumenty. Můžete být požádáni o zaplacení přihlášky a přiložení dokladu o zaplacení k přihlášce, pokud to univerzita vyžaduje. Další kroky vám budou zprostředkovány skrze online přihlašovací systém a dopisem či emailem od školy.  

5. Dostavte se na přijímací zkoušku

Pokud jste vhodným kandidátem, budete pravděpodobně požádáni o složení přijímací zkoušky. Může zahrnovat psaný test nebo ústní pohovor. Přijímací zkoušky se obvykle konají v České republice, někdy existuje i možnost absolvovat zkoušku v zahraničí (např. přes Skype).    

6. Počkejte na vyrozumění o přijetí

Jakmile skončí přijímací období a možné přijímací zkoušky, univerzita učiní závěrečné rozhodnutí o přijetí. Výsledky jsou obvykle oznámeny na konci června. Po přijetí rozhodnutí budete požádáni o zaplacení školného za první semestr, vztahuje-li sek vašemu studiu. Univerzita vám poté pošle oficiální dopis o přijetí, potvrzení o přijetí pro vízové a ubytovací záležitosti a smlouvu o studiu. 

7. Požádejte si o víza

V závislosti na vaší národnosti si možná budete potřebovat zažádat o víza nebo povolení o vstupu do České republiky. Požádat o víza byste si měli co nejdříve, a to po přijetí oficiálního dopisu o přijetí. Zvláště nejste-li občanem Evropské unie, celá procedura vyžaduje administrativní úkony a může zabrat až 60 dní. O vstupních požadavcích zjistěte více na naší webové stránce.    

8. Zařiďte si praktické záležitosti spojené s vaším příjezdem do ČR

Měli byste zůstat v kontaktu se studijní oddělením univerzity nebo s koordinátorem studijního programu. Vaše hostící univerzita vám může poradit, jak si nejlépe zařídit praktické detaily vašeho příjezdu, včetně možnosti bydlet s místními studenty a dostupných studentských služeb.  

9. Přijeďte a užijte si váš pobyt!  

Ujistěte se, že si vedle vašich studií vyhradíte také volný čas na mnoho lákavých míst po České republice.