Jak se přihlásit

Přemýšlíte o získání vašeho titulu v zahraničí? Zvažovali jste studium v zemi střední Evropy s bohatou historií, krásnou architekturou a přírodou, nízkými životními náklady a dlouhou tradicí kvalitního vzdělání? Česká republika toto všechno nabízí! Přestože je čeština hlavním výukovým jazykem na univerzitách, přes 1000 studijních programů na všech studijních úrovních a napříč všemi studijními obory je nabízeno v angličtině. 

Postupujte podle níže uvedených kroků a zvládnete celý proces přihlašování sami!


JAK SE přihlásit na vysokou školu  V ČESKÉ REPUBLICE?

1. Najděte váš studijní program

Začněte výběrem studijního programu, který nejlépe sedí vašim zájmům a představám. Můžete studovat v češtině, angličtině, vybrané programy dokonce v dalších jizích jazycích. Hledejte vámi požadovaný program.

Studium v cizím jazyce podléhají školnému, to se ovšem všeobecně nižší než v západní Evropě. Můžete také využít některých možností stipendií pro zahraniční studenty.

Studium v češtině je na veřejných univerzitách zdarma. Mnoho univerzit nabízí jednoroční jazykový kurz, který vás připraví na studium v češtině, stejně tak ke složení přijímací zkoušky. Více o jazykových kurzech na naší stránce.

2. Připravte si základní dokumenty

Základní vstupní podmínkou studia je úspěšné dokončení předchozího stupně vzdělání (osvědčení o u ukončení ze střední školy pro bakalářské (3 roky) a víceleté magisterské studijní programy (5-6 let); bakalářský titul pro navazující magisterské studium; magisterský titul pro doktorský studijní program. 

Chcete-li studovat na univerzitě v České republice, potřebujete si nechat úředně ověřit vaše předchozí dokončené vzdělání. Více detailů k procesu uznávání vašich předchozích studií naleznete zde.

Kromě ověřených kopií vašich studijních kvalifikací minimální vstupní požadavky obvykle zahrnují vyplněnou a podanou přihlášku, potvrzení o platbě poplatku vstupní procedury a dodržení podmínek pro specifické studijní programy (tj. motivační dopis, dopis s doporučením, portfolio, prokázaní úrovně angličtiny.) 

V případě přihlášení k doktorskému studiu má každá fakulta vlastní podmínky pro přijetí. Obecně jsou to:
1. Nejprve si ujasněte, čím byste se chtěli zabývat - můžete si prohlédnout nabídku doktorských oborů v portálu Studyin, či si nejprve vybrat vysokou školu a zjistit, jaké doktorské studium nabízí. 
2. Zvolte si výzkumné zaměření disertační práce. Výzkumné zaměření si můžete navrhnout i sami, a když nevíte, můžete si na stránkách fakulty prohlédnout seznamy vypsaných zaměření - některé fakulty je zveřejňují.
3. Kontaktujte oddělení pro doktorské studium a vedoucího. Jakmile máte vybraný program a představu o tématu práce, můžete se na oddělení pro doktorské studium dané fakulty zeptat, kteří vedoucí aktuálně přijímají studenty a přímo je oslovit. Vedoucí vás provede studiem, poradí vám s návrhem tématu a bude s vámi konzultovat dizertační práci.
4. Přihlaste se ke studiu, projděte přijímacím řízením a zapište se ke studiu. Zkontrolujte si termín, do kterého se můžete přihlásit, podmínky přijímacího řízení a podejte si přihlášku. U přijímacího řízení je potřeba přesvědčit přijímací komisi, že máte skutečný zájem o vybrané téma. Obecné podmínky se zjistíte i na příslušných webových stránkách vybrané fakulty.

3. Ověřte zvláštní vstupní požadavky

Jakmile se rozhodnete, kam se přihlásit, můžete hledat detailní informace ohledně vstupních požadavků a termínů. V České republice je každá univerzita zodpovědná za vlastní přijímací proceduru a podmínky se liší program od programu.

Měli byste tudíž vždy zkontrolovat zvláštní požadavky na webových stránkách školy a budete-li potřebovat poradit, můžete kontaktovat studijní oddělení mezinárodní kanceláře dané univerzity. Termín podání přihlášky je většinou mezi únorem a dubnem. Studenti se mohou hlásit na několik studijních programů na řadě univerzit a fakult.

Mluvíte česky? Skvělé! Studium v českém jazyce je na veřejných vysokých školách zcela zdarma. Svou znalost jazyka však musíte prokázat splněním Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince (CCE). Zkouška je určena všem cizincům starším 16 let, kteří si chtějí nebo potřebují ověřit stupeň své komunikační kompetence v češtině. Kromě České republiky můžete zkoušku skládat ve více než 15 dalších státech. Požadovaná úroveň znalosti jazyka je na většině vysokých škol B2, v některých studijních programech to může být i C1. 

4. Podejte vaši přihlášku

Přihlašovací formuláře jsou dostupné na univerzitních stránkách. Univerzity používají systém elektronických aplikačních formulářů, které studenty jednoduše provedou a umožní sledovat statut přihlášky skrze celý proces. Po vyplnění přihlášky je nezbytné ji vytisknout, podepsat a poslat poštou dané univerzitě nebo fakultě spolu s požadovanými dokumenty. Můžete být požádáni o zaplacení přihlášky a přiložení dokladu o zaplacení k přihlášce, pokud to univerzita vyžaduje. Další kroky vám budou zprostředkovány skrze online přihlašovací systém a dopisem či emailem od školy.  

5. Dostavte se na přijímací zkoušku

Pokud jste vhodným kandidátem, budete pravděpodobně požádáni o složení přijímací zkoušky. Může zahrnovat psaný test nebo ústní pohovor. Přijímací zkoušky se obvykle konají v České republice, někdy existuje i možnost absolvovat zkoušku v zahraničí (např. přes Skype).    

6. Počkejte na vyrozumění o přijetí

Jakmile skončí přijímací období a možné přijímací zkoušky, univerzita učiní závěrečné rozhodnutí o přijetí. Výsledky jsou obvykle oznámeny na konci června. Po přijetí rozhodnutí budete požádáni o zaplacení školného za první semestr, vztahuje-li sek vašemu studiu. Univerzita vám poté pošle oficiální dopis o přijetí, potvrzení o přijetí pro vízové a ubytovací záležitosti a smlouvu o studiu. 

7. Požádejte si o víza

V závislosti na vaší národnosti si možná budete potřebovat zažádat o víza nebo povolení o vstupu do České republiky na Velvyslanectví České republiky v zemi vašeho původu. Požádat o víza byste si měli co nejdříve, a to po přijetí oficiálního dopisu o přijetí. Zvláště nejste-li občanem Evropské unie, celá procedura vyžaduje administrativní úkony a může zabrat až 60 dní. O vstupních požadavcích zjistěte více na naší webové stránce.    

8. Zařiďte si praktické záležitosti spojené s vaším příjezdem do ČR

Měli byste zůstat v kontaktu se studijní oddělením univerzity nebo s koordinátorem studijního programu. Vaše hostící univerzita vám může poradit, jak si nejlépe zařídit praktické detaily vašeho příjezdu, včetně možnosti bydlet s místními studenty a dostupných studentských služeb.  

9. Přijeďte a užijte si váš pobyt!  

Ujistěte se, že si vedle vašich studií vyhradíte také volný čas na mnoho lákavých míst po České republice.