Světové dědictví UNESCO

Výbor pro světové dědictví umístil dvanáct významných historických památek v České republice na Seznam světového dědictví UNESCO. Díky vynikajícímu systému veřejné dopravy je snadné dopravit se pohodlně na všechna tato zajímavá místa.

 

Praha - historické centrum

Každá z historických částí hlavního města českých zemí - Malá Strana, Hradní čtvrť, Staré a Nové Město - byly rozvíjeny již od 10. století. Spolu s Pražským hradem, katedrálou svatého Víta a Karlovým mostem byly také postaveny četné kostely a paláce, které spolu tvoří velkolepý architektonický, umělecký a duchovní celek.

Více informací...

 

Český Krumlov - Historické centrum

Český Krumlov je malé město v jihočeském kraji známé především svou jemnou architekturou, uměním historického starého města a zámku Krumlov. Projděte si hradní komplex s jedinečným barokním divadlem, meandrem na řece Vltavě, paží města s pětiletou růží, středověkými uličkami a kamennými městskými domy. Jedná se o kosmopolitní město s jedinečnou atmosférou.

Více informací...

 

Telč - historické centrum

Telč je město na Vysočině nedaleko Jihlavy. Město bylo postaveno na původních základech po ničivém požáru na konci 14. století. Řada renesančních a barokních městských domů zůstala dodnes zachována díky ochrannému systému rybníků. Gotický hrad byl přestavěn v renesančním stylu na konci 16. století.

Více informací ...

 

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře

 

Nachází se ve Žďáru nad Sázavou, v blízkosti hranic mezi Čechami a Moravou byl tento kostel postavený počátkem dvacátých let minulého století. Je to nejkrásnější dílo architekta Jana Blažeje Santiniho a představuje nejoriginálnější příklad tzv. Barokního gotického slohu. Byl postaven na pětičlenném hvězdném plánu a je obklopen hřbitovem a kláštery.

Více informací ...

 

Kutná Hora - historické centrum, kostel sv. Barbory, katedrála Panny Marie v Sedleci

Již od konce 13. století byla historie Kutné Hory neoddělitelně spojena s těžbou stříbrné rudy. Historické centrum je vysoce hodnoceno jako architektonický klenot evropského významu. Pozdně gotický kostel sv. Barbory a katedrála Panny Marie v Sedleci přestavěná v barokním gotickém stylu vytváří fiktivní vstupní bránu do královského hornického města.

Více informací...

 

Lednicko-valtický areál

Jedná se o přírodní komplex o rozloze 283,09 km2, který se nachází v jihomoravském regionu, v blízkosti Břeclavi a Mikulova. Mezi 17. a 20. stoletím vládnoucí rod Lichtenštejnů přeměnil své obory na jeden obrovský park, kde je barokní a neogotická architektura jejich zámků doplněna o menší budovy a krajinu, která byla utvářena podle anglických principů krajinné architektury.

Více informací...

Olomouc - sloup Nejsvětější Trojice

Velkolepý barokní památník, který se nachází v Olomouci, v srdci regionu Haná, byl postaven na počest Boha v letech 1716-1754. Hlavním účelem sloupu bylo sloužit jako velkolepá oslava katolické církve a víry, zčásti vyvolané pocity vděčnosti za konec epidemie moru, která zasáhla Moravu mezi lety 1714 a 1716.

Více informací...

 

Vila Tugendhat v Brně

Mistrovské dílo německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe. Vila postavená v roce 1930 v Brně pro Fritze Tugendhata a jeho manželku Gretu, se brzy stala ikonou moderní architektury. Van der Rohe použil revoluční železnou konstrukci, která mu umožnila upustit od nosných zdí a navrhnout tak interiér, který vytváří dojem prostoru a světla.

Další informace...

 

Holašovice – středověká vesnice

Holašovice jsou výjimečně zachovalým příkladem tradiční středoevropské vesnice. Řada originálních vesnických budov z 18. a 19. století ve stylu známém jako "jihočeské lidové baroko" se zachovala na půdorysu ze středověku.

Další informace...

 

Kroměříž - zahrady a zámek

Hrad byl postaven na starších základech v 17. století a představuje jedinečně zachovalou středoevropskou barokní knížecí rezidenci. K sousedním zahradám patří Podzamecká zahrada pod hradem v přírodním anglickém stylu raně barokních květinových zahrad.

Další informace...

 

Litomyšl - zahrady a hrad

Renesanční zámek z druhé poloviny 16. století je vynikajícím příkladem arkádového hradu založeného na italském stylu. Navzdory rekonstrukci interiéru na konci 18. století zachoval zvenčí téměř nepoškozený renesanční vzhled, včetně jedinečných sgrafitových fasád a štítů. Bylo také zachováno množství komerčních budov a zahrad.

Další informace...

 

Třebíč - Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa

Spojení židovské čtvrti a baziliky je jedinečným příkladem úzké koexistence křesťanské a židovské kultury od středověku až do 20. století. Bazilika sv. Prokopa byla původně postavena jako součást benediktinského kláštera na počátku 13. století, později ovlivněna západoevropskými myšlenkami.

Další informace ...