O programu

Program byl zřízen Domem zahraniční spolupráce v souladu se schválenou Koncepcí jednotné prezentace České republiky v zahraničí. Je dále rozvíjen v souvislosti s rolí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Program je podporován českými vysokými školami, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zahraničních věcí, českými zastupitelskými úřady, Českými centry, Ministerstvem průmyslu a obchodu, CzechInvestem, studentskými a profesními asociacemi a případně i soukromým sektorem.

Zvyšování spolupráce se zahraničními absolventy vysokých škol v České republice je jedním z prioritních úkolů Domu zahraniční spolupráce v oblasti propagace českých vysokých škol v zahraničí. Výsledkem programu bude nabídka online a off-line služeb a akcí pro absolventy, která je propojí a umožní užší kontakt s českými organizacemi, ať už českými univerzitami, Domem zahraniční spolupráce, českými zastupitelskými úřady, Českými centry a dalšími státními institucemi nebo soukromým sektorem.

Vzhledem k cílům programu je možná i účast českých krajanů v zahraničí.