Kurzy češtiny a přípravné programy

Na veřejných a státních vysokých školách mohou ze zákona bezplatně studovat v češtině občané všech národností. Není to dobrý důvod, proč se česky naučit nebo si znalost češtiny zlepšit? Řada univerzit a institucí pořádá pro mezinárodní studenty kurzy češtiny, přípravné programy nebo letní školy českého jazyka. Většinou jsou placené, ale mohou být i výjimky (např. přípravné jazykové kurzy, které jsou součástí vládních stipendií). 


KURZY ČEŠTINY

Vysoké školy nabízejí kurzy češtiny různé délky, intenzity a zaměření. V nabídce jsou semestrální, roční i večerní kurzy, které můžeš navštěvovat prezenčně nebo online. Nabídku kurzů najdeš v našem portálu nebo se podívej přímo na stránky vysokých škol:

Učit česky se můžeš v 17 Českých centrech v zahraničí, každé centrum má svou vlastní specifickou nabídku prezenčních i online kurzů. Kurzy češtiny organizují i Centra na podporu integrace cizinců.  

Pro české krajany žijící v zahraničí nabízí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stipendia k účasti na 4-týdenním kurzu češtiny v rámci Programu pro podporu Českého kulturního dědictví v zahraničí. Krajané, kteří ovládají češtinu na dobré úrovni, mají díky tomuto programu navíc možnost zúčastnit se studijního pobytu na české vysoké škole. Jedná se o jednosemestrální či dvousemestrální studium v češtině, uskutečňované obvykle na filozofické fakultě některé z univerzit v Česku.

přípravné programy

Přípravné programy ti během jednoho roku pomohou zvládnout jazyk a připravit se na přijímací zkoušky i budoucí studium v Česku. Skládají se z intenzivní výuky češtiny a oborových předmětů. Nabídku programů najdeš v našem portálu nebo se podívej přímo na stránky vysokých škol:

Letní školY

Během letního volna nabízí hodně vysokých škol tzv. letní školy. Jsou to krátkodobé studijní pobyty pro studenty z celého světa, které se zaměřují na vybraná témata a propojují tak studenty a pedagogy s podobnými zájmy. Programy škol zahrnují přednášky, diskuse, workshopy, projektové aktivity a dále různé exkurze nebo kulturní akce. Nabídku letních škol najdeš v našem portálu

Některé letní školy se zaměřují na českou kulturu a jazyk. Takové letní školy tě nepřipraví ke studiu na vysoké škole, ale přinesou ti přidanou hodnotu v podobě místní perspektivy a zkušenosti z reálného života. Nejznámější jsou tzv. letní školy slovanských studií. Nabízejí jazykové kurzy, semináře o české literatuře, kultuře a historii, volnočasové aktivity zahrnující divadelní, hudební a taneční představení, výlety atd. Trvají 3-4 týdny a jsou určeny zahraničním studentům, učitelům, překladatelům a dalším expertům aktivním v oblasti českých a slovanských studií. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy každoročně nabízí stipendia k účasti na letních školách slovanských studií pro žadatele z vybraných zemí. 

ZKOUŠka PRO TRVALÝ POBYT nebo české STÁTNÍ OBČANSTVÍ

Žádáš o trvalý pobyt v Česku nebo se chystáš ke zkoušce pro účely udělování státního občanství ČR? Na této stránce se dozvíš všechny podrobnosti.