Jazyková příprava

Čeština je západoslovanský jazyk, kterým hovoří přes 10 milionů lidí. Je oficiálním jazykem České republiky. Podle zákona je vzdělání na veřejných a státních vysokých školách zdarma pro příslušníky všech národností, když studují v češtině! Není to dobrý důvod, proč češtinu začít studovat?


jAZYKOVÉ / PŘÍPRAVNÉ KURZY ČEŠTINY V ČESKÉ REPUBLICE

1. Letní škola slovanských studií

Letní školy slovanských studií nabízejí kurzy češtiny a pořádají je některé veřejné univerzity v České republice. Kurzy se konají během letních měsíců, trvají 3-4 týdny a jsou určeny zahraničním studentům, učitelům, překladatelům a dalším expertům aktivním v oblasti českých/slovanských studií. Letní školy nabízejí jazykové kurzy různých úrovní, semináře o české literatuře, kultuře a historii, volnočasové aktivity zahrnující divadelní, hudební a taneční představení, výlety atd.  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy každoročně nabízí omezený počet stipendií k účasti na letních školách slovanských studií pro žadatele z vybraných zemí. Stipendium pokrývá ubytování, stravování, poplatek za kurz a volný vstup na kulturní události, které jsou součástí programu.

2. jazykové kurzy a letní školy organizované univerzitami

Řada českých vysokých škol pořádá jazykové kurzy a letní školy českého jazyka pro mezinárodní studenty. Tyto kurzy jsou většinou placené, ale mohou být výjimky (např. přípravné jazykové kurzy, které jsou součástí vládních stipendií).  

ÚSTAV JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nabízí široký výběr kurzů češtiny různé úrovně obtížnosti a intenzity. Zájemcům nabízí jak intenzivní denní kurzy různé délky (celoroční/semestrální/šestitýdenní), tak i méně intenzivní kurzy. Pro studenty, kteří se nemohou lekcí zúčastnit osobně, nabízí jazykové kurzy online. 

Letní školy

Letní školy jsou krátkodobé kurzy nabízené univerzitami těm studentům, kteří rádi pokračují ve studiích i v během letního volna. Mnoho letních škol se zaměřuje na českou kulturu a jazyk a přináší velkou přidanou hodnotu v podobě místní perspektivy a zkušenosti z reálného života. Většinu letních škol nabízených českými univerzitami můžete najít v našem portálu studijních programů.

Přípravné kurzy

Pokud chcete studovat v češtině, české vysoké školy nabízejí přípravné kurzy, které vám pomohou zvládnout jazyk a připravit se na studia v České republice. Jazykové kurzy nabízené českými univerzitami můžete najít v našem portálu studijních programů a přímé odkazy na některé z přípravných kurzů uvádíme i níže:

3. DALŠÍ Jazykové kurzy 

Český jazyk se můžete učit i v soukromých jazykových školách nebo v integračních centrech


JAZYKOVÉ / PŘÍPRAVNÉ KURZY ČEŠTINY v ZAHRANIČÍ

1. Jazykové kurzy pořádané Českými centry v zahraničí

Čeština se vyučuje v 15 Českých centrech v zahraničí (Berlín, Bratislava, Budapešť, Bukurešť, Kyjev, Londýn, Milán, Mnichov, Moskva, New York, Paříž, Sofie, Tokio, Varšava a Vídeň). Česká centra poskytují jazykové kurzy na úrovní A1-C1 dle Společného evropského referenčního rámce. Ve spolupráci s Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy Česká centra pořádají mezinárodně akreditované zkoušky z českého jazyka na 9 místech v zahraničí. České jazykové kurzy jsou někdy také pořádány českými ambasádami a konzuláty

2. Jazykové kurzy nabízené v rámci podpory Českého kulturního dědictví v zahraničí

Program pro podporu Českého kulturního dědictví v zahraničí pomáhá zlepšovat povědomí o českém kulturním dědictví, zejména skrze vyslání lektorů češtiny na zahraniční univerzity nebo poskytnutím podpory komunitám krajanů v zahraničí. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nabízí každý rok stipendia k účasti na 4-týdenním kurzu češtiny pro české krajany žijící v zahraničí, kteří by se rádi naučili či zlepšili svoji úroveň češtiny. Kurz představuje příležitost se blíže seznámit s českou kulturou a poznat část České republiky.  


STIPENDIA vysokých škol ke studiu češtiny

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně poskytuje tříměsíční stipendia na studium češtiny, literatury a kultury. Tato stipendia jsou udělována pro období říjen-prosinec daného akademického roku a jsou určena studentům zahraničních univerzit. Žadatelé by měli umět dobře česky, aby byli schopni navštěvovat přednášky a semináře vyučované v češtině.  


DALŠÍ INFORMACE

Český portál pro cizince nabízí informace pro cizince, kteří žádají o trvalý pobyt v České republice, nebo budou skládat certifikovanou zkoušku z češtiny nebo z českých reálií spolu s žádostí o české občanství.