Jazykové kurzy češtiny

V ČESKÉ REPUBLICE

České vysoké školy nabízejí kurzy češtiny různé délky, intenzity a zaměření. V nabídce jsou semestrální, roční i večerní kurzy, které můžeš navštěvovat prezenčně nebo online. Nabídku kurzů najdeš v našem portálu nebo se podívej přímo na stránky vysokých škol:

Kurzy češtiny organizují i Centra na podporu integrace cizinců.  

Pro české krajany žijící v zahraničí nabízí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stipendia k účasti na 4-týdenním kurzu češtiny v rámci Programu pro podporu Českého kulturního dědictví v zahraničí. Krajané, kteří ovládají češtinu na dobré úrovni, mají díky tomuto programu navíc možnost zúčastnit se studijního pobytu na české vysoké škole. Jedná se o jednosemestrální či dvousemestrální studium v češtině, uskutečňované obvykle na filozofické fakultě některé z univerzit v Česku.

V ZAHRANIČÍ

Učit česky se můžeš v 17 Českých centrech v zahraničí, každé centrum má svou vlastní specifickou nabídku prezenčních i online kurzů. 

Podporou výuky českého jazyka a rozšiřováním povědomí o české kultuře se zabývá také celá řada českých krajanských spolků. Česká republika navíc každoročně vysílá učitele k českým krajanským komunitám a zajišťuje působení lektorů českého jazyka a literatury na univerzitách po celém světě.

Výuku českého jazyka a českých reálií nabízí i Česká škola bez hranic - organizace, která má síť škol po celém světě a vzdělává bilingvní děti českého původu formou speciálního vzdělávacího programu.

O veškerých možnostech studia českého jazyka se informuj nejlépe u českého zastupitelského úřadu ve své zemi.