Práce

Mnoho studentů při studiu pracují. Práce na poloviční úvazek nebo letní brigády jsou v České republice velmi běžné. Pracovní možnosti existují i pro zahraniční studenty, vzhledem k tomu, že pro většinu pozic je požadována plynná úroveň češtiny, nabídky jsou omezené. Ve velkým městech sídlí však mezinárodní společnosti, kde je znalost dalších jazyků výhodu.     

INFORMACE O PLATU:

Minimální hrubá mzda práce na plný úvazek        (40 hodin týdně):

11 000 CZK měsíčně nebo 66 CZK/hod.

Průměrná hrubá mzda práce na plný úvazek           (40 hodin týdně):

27 889 CZK měsíčně (2017)

Standardní sazba prací na poloviční úvazek:

kolem 100 CZK na hodinu pro administrativní pozice

Aktuální směnné kurzy zde.

Můžu pracovat při studiu?

Našli byste si rádi práci při studiu v České republice? Celý proces závisí na tom, odkud jste, zda jste studentem prezenční formy nebo absolvent.

Občané Evropské unie/ Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska

Občané EU/EHP a Švýcarska nebo členové jejich rodin nepotřebují pracovní povolení, zaměstnaneckou kartu, modrou kartu proto, aby byli zaměstnáni na území České republiky. Příslušníci těchto zemí mají v České republice stejný statut jako občané ČR. Pro více využijte portálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Občané zemí mimo EU/ EHP (tzv. občané třetích zemí) 

Jste-li občanem třetí země (tzn. občanem mimo země EU/EHP a Švýcarska), můžete během studia pracovat, ale mějte prosím na vědomí, že pobyt v České republice na základě studentského víza neumožňuje, aby bylo zaměstnání vaší primárním účelem a činnosti pobytu. Práce by neměla zasahovat do vašich studií.

Studenti z třetích zemí zapsaní k prezenční formě studia v programu akreditovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nepotřebují pracovní povolení. Zaměstnavatel je pouze povinen nástup studenta ohlásit příslušnému Úřadu práce.

Studenti z třetích zemí, kteří v České republice studují distančně, mohou také pracovat bez povolení, ale jen do věku 26 let a nepřesáhne-li práce 7 po sobě následujících kalendářních dní v měsíci za rok.    

V ostatních případech, kdy nepocházíte ze zemí EU/ EHP nebo Švýcarska, můžete být zaměstnáni v České republice za podmínky, že získáme pracovní povolení, povolení k pobytu nebo zaměstnaneckou kartu nebo modrou kartu (obě karty kombinují pracovní povolení a povolení k pobytu). Místní kancelář Úřadu práce je vždy příslušným orgánem k vydání vašeho pracovního povolení. Postup podání žádosti je popsána zde. Pracovní povolení je vydáváno na dobu určitou, nejdéle na dva roky, zahraniční žadatelé si však mohou o povolení žádat opakovaně. Věnujte prosím pozornost tomu, že dané povolení je vystaveno pro konkrétní náležitosti: zaměstnavatel, typ pracovní činnosti, místo výkonu práce.

Jste-li občanem třetí země, ukončili jste studium v České republice a přáli byste si pokračovat v práci, můžete si požádat o zaměstnaneckou kartu. Cizinci, kteří získali titul na českých univerzitách, mají volný přístup na pracovní trh. V tomto případě může zaměstnanecká karta sloužit téměř jako dlouhodobé povolení k pobytu, na němž je jako účel pobytu (delší jak 3 měsíce) cizince uvedeno zaměstnání.

Pro více informací se podívejte na portál Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Pro právní rady se obraťte a kontaktujte Integration Centre Prague nebo Association for Integration and Migration.

 
Jak najít práci

Hledáte-li práci, zkuste se informovat nejdříve pracovní centra a informační místa na univerzitách, jednotlivé fakulty mají kontakty na mnohá odvětví. Zkuste se také zeptat kamarádů a spolužáků, místních studentů nebo profesorů. Vedle těchto možností můžete také začít hledat na pracovních portálech nebo přímo kontaktovat vybranou společnost.

Nejoblíbenější pracovní portály v České republice jsou:

Případnému zaměstnavateli je běžné poslat e-mail, telefonáty nejsou běžně upřednostňovány. Měli byste přiložit vaše CV spolu s průvodním dopisem. Buďte připraveni na pohovor.   

Modrá karta Evropské unie

Modrá karta Evropské unie je vydávána 25 z 28 členských států pro vysoce kvalifikované občany mimo unijních zemí. Záměrem je především podpořit ekonomická rozvoj, volný pobyt občanů EU i občanů ostatních zemí po Evropě a dále taky podpořit Evropu jako žádanou lokalitu pro vysoce kvalifikované a profesně zkušené pracovníky.  

Více zde!