Práce

Mnoho studentů při studiu pracuje, letní brigády či různé formy zkrácených pracovních úvazků jsou v České republice velmi oblíbené. Možnosti práce pro studenty ze zahraničí jsou omezenější, ale například ve větších městech jsou zahraniční studenti velmi vítáni. Sídlí tam mnoho mezinárodních společností, kde je pracovním jazykem angličtina.     


INFORMACE O PLATU

Minimální hrubá mzda práce na plný úvazek (40 hodin týdně):

18 900 CZK měsíčně nebo 112,50 CZK/hod. (2024)

Průměrná hrubá mzda práce na plný úvazek (40 hodin týdně):

42 658 CZK měsíčně (2023)

Standardní sazba pro práce na částečný úvazek (brigády):

většinou kolem 150-200 CZK na hodinu 

Aktuální směnné kurzy zde.

jsem zahraniční student, Můžu pracovat při studiu?

Chceš během svého studia v České republice pracovat? Můžeš, ale měj na paměti, že pobyt v České republice na základě studentského víza neumožňuje, aby bylo zaměstnání primárním účelem a činností tvého pobytu. Práce by neměla příliš zasahovat do tvého studijního plánu. Další postup závisí na tom, odkud pocházíš, zda studuješ prezenčně, nebo jsi např. čerstvým absolventem/absolventkou. 

Občané Evropské unie/ Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska

Občané EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinní příslušníci mohou být V České republice zaměstnáváni v principu stejným způsobem jako občané ČR. Jediným rozdílem je, že zaměstnavatel musí o nástupu cizince do zaměstnávání informovat příslušný Úřad práce nejpozději v den nástupu. O ukončení zaměstnání cizince musí Úřad práce informovat do deseti kalendářních dnů od skončení pracovního poměru. Pro více informací doporučujeme portál Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Občané zemí mimo EU/ EHP (tzv. občané třetích zemí) 

Studenti ze třetích zemí zapsaní k prezenční formě studia v programu akreditovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nepotřebují pracovní povolení. Zaměstnavatel je pouze povinen ohlásit nástup studenta příslušnému Úřadu práce.

Ostatní studenti ze třetích zemí mohou v ČR taktéž pracovat bez povolení, ale pouze do věku 26 let a jejich pracovní vytížení nesmí přesáhnout sedm po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo celkem 30 dnů v kalendářním roce.

V dalších případech, když nepocházíš ze zemí EU/EHP nebo Švýcarska, můžeš být v České republice zaměstnán/zaměstnána za podmínky, že získáš pracovní povolení, povolení k pobytu, zaměstnaneckou kartu nebo modrou kartu (obě karty kombinují pracovní povolení a povolení k pobytu). Místní kancelář Úřadu práce je vždy příslušným orgánem k vydání pracovního povolení. Pracovní povolení je vydáváno na dobu určitou, nejdéle na dva roky, zahraniční žadatelé si však mohou o povolení žádat opakovaně. Povolení je vždy vystaveno s konkrétními náležitostmi, tj. zaměstnavatel, typ pracovní činnosti, místo výkonu práce.

Pokud jsi občanem/občankou některé z tzv. třetích zemí, úspěšně jsi ukončil/ukončila studium v České republice a přeješ si pokračovat v práci, můžeš si požádat o zaměstnaneckou kartu. Cizinci, kteří získali titul na českých univerzitách, mají díky tomu zajištěn volný přístup na pracovní trh. V tomto případě může zaměstnanecká karta sloužit téměř jako dlouhodobé povolení k pobytu, na němž je jako účel pobytu cizince (delší jak 3 měsíce) uvedeno zaměstnání.

Více informací najdeš na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Pro právní rady se můžeš obrátit na integrační centra nebo Sdružení pro integraci a migraci

kariérní centra

V České republice často fungují kariérní centra při vysokých školách, která studentům pomáhají s přípravou jejich vstupu na trh práce. Studenti mají možnost vyzkoušet si výběrové řízení nanečisto, otestovat své slabé a silné stránky, nebo navštěvovat kurzy profesního nebo osobnostního rozvoje. Velkým benefitem kariérních center je i přímé propojení studentů s firmami, které hledají brigádníky, stážisty nebo zaměstnance. V řadě škol se konají veletrhy pracovních příležitostí, přednášky nebo kulaté stoly, některé školy dokonce provozují své vlastní kariérní portály, jejichž prostřednictvím propojuji studenty a čerstvé absolventy se zaměstnavateli.

jsem čerstvý absolvent, co teď?

Jsi čerstvým absolventem/absolventkou vysoké školy? Neváhej se při hledání práce nejprve obrátit na kariérní centrum na své vysoké škole. Kariérní centra mají kontakty na zaměstnavatele v příslušných oborech a pomohou ti s první orientací na trhu práce. Můžeš se zkusit zeptat i svých spolužáků, nebo profesů, zda nevědí o vhodné pracovní příležitosti. Vedle toho můžeš začít hledat na pracovních portálech (např. JobsExpatsEmployment Offices' database nebo EURES) nebo oslovit přímo vybrané firmy. Obvyklé je poslat potenciálnímu zaměstnavateli e-mail s přiloženým životopisem a motivačním dopisem. Následně se připrav na pohovor.

Po ukončení studia mají všichni zahraniční absolventi volný přístup na trh práce. Pokud máš povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia a ukončené vysokoškolské vzdělání (ze studijního programu akreditovaného ministerstvem školství), můžeš požádat o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem hledání zaměstnání, případně o žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zahájení podnikání.

Zjisti více o práci v Česku po ukončení studia na webu Czechia Alumni!