Práce

Mnoho studentů při studiu pracuje, letní brigády či různé formy zkrácených pracovních úvazků jsou v České republice velmi oblíbené. Možnosti práce pro studenty ze zahraničí jsou omezenější, ale například ve větších městech jsou zahraniční studenti velmi vítáni. Sídlí tam mnoho nadnárodních společností, kde je pracovním jazykem angličtina a jakákoli další jazyková vybavenost z vás učiní černého koně na trhu práce. Pokud navíc česky hovoříte, pak se vás výše uvedené omezení netýká. Tak vzhůru do práce!     

INFORMACE O PLATU:

Minimální hrubá mzda práce na plný úvazek        (40 hodin týdně):

13 350 CZK měsíčně nebo 79,80 CZK/hod. (v roce 2019)

Průměrná hrubá mzda práce na plný úvazek           (40 hodin týdně):

34 125 CZK měsíčně (v roce 2019)

Standardní sazba prací na poloviční úvazek:

kolem 140 CZK na hodinu pro administrativní pozice

Aktuální směnné kurzy zde.

jsem zahraniční student, Můžu pracovat při studiu?

Rádi byste během svého studia v České republice pracovali? Můžete, ale mějte na paměti, že pobyt v České republice na základě studentského víza neumožňuje, aby bylo zaměstnání primárním účelem a činností vašeho pobytu. Práce by neměla příliš zasahovat do vašeho studijního plánu. Další postup závisí na tom, odkud pocházíte, zda jste studentem prezenční formy studia, nebo např. čerstvým absolventem. 

Občané Evropské unie/ Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska

Občané EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinní příslušníci mohou být V České republice zaměstnáváni v principu stejným způsobem jako občané ČR. Jediným rozdílem je, že zaměstnavatel musí o nástupu cizince do zaměstnávání informovat příslušný Úřad práce nejpozději v den nástupu. O ukončení zaměstnání cizince musí Úřad práce informovat do deseti kalendářních dnů od skončení pracovního poměru. Pro více informací doporučujeme využít portál Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Občané zemí mimo EU/ EHP (tzv. občané třetích zemí) 

Studenti ze třetích zemí zapsaní k prezenční formě studia v programu akreditovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nepotřebují pracovní povolení. Zaměstnavatel je pouze povinen ohlásit nástup studenta příslušnému Úřadu práce.

Studenti ze třetích zemí, kteří v České republice studují distančně, mohou taktéž pracovat bez povolení, ale pouze do věku 26 let a jejich pracovní vytížení nesmí přesáhnout sedm po sobě následujících kalendářních dní v měsíci za rok.

V ostatních případech, když nepocházíte ze zemí EU/EHP nebo Švýcarska, můžete být v České republice zaměstnáni za podmínky, že získáte pracovní povolení, povolení k pobytu, zaměstnaneckou kartu nebo modrou kartu (obě karty kombinují pracovní povolení a povolení k pobytu). Místní kancelář Úřadu práce je vždy příslušným orgánem k vydání vašeho pracovního povolení. Postup podání žádosti je popsán zde. Pracovní povolení je vydáváno na dobu určitou, nejdéle na dva roky, zahraniční žadatelé si však mohou o povolení žádat opakovaně. Věnujte prosím pozornost tomu, že dané povolení je vždy vystaveno s konkrétními náležitostmi: zaměstnavatel, typ pracovní činnosti, místo výkonu práce.

Jste-li občanem některé z tzv. třetích zemí úspěšně jste ukončili studium v České republice a přáli byste si pokračovat v práci, můžete si požádat o zaměstnaneckou kartu. Cizinci, kteří získali titul na českých univerzitách, mají díky tomu zajištěn volný přístup na pracovní trh. V tomto případě může zaměstnanecká karta sloužit téměř jako dlouhodobé povolení k pobytu, na němž je jako účel pobytu cizince (delší jak 3 měsíce) uvedeno zaměstnání.

Pro více informací navštivte portál Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Pro právní rady se můžete obrátit na Integration Centre Prague nebo Association for Integration and Migration.

kariérní centra

V České republice v posledních letech zažívají velký boom kariérní centra při vysokých školách. Trend, který do Česka přinesla praxe amerických univerzit, mimo jiné pomáhá studentům s přípravou na vstup na trh práce. Studenti mají možnost vyzkoušet si výběrové řízení nanečisto, otestovat své slabé a silné stránky, nebo navštěvovat kurzy profesního nebo osobnostního rozvoje. To vše povětšinou zcela zdarma. Obrovským benefitem kariérních center je i jejich přímé propojení studentů s firmami, které hledají brigádníky, stážisty nebo zaměstnance. V řadě škol se konají veletrhy pracovních příležitostí, přednášky nebo kulaté stoly, některé školy dokonce provozují své vlastní kariérní portály, jejichž prostřednictvím propojuji studenty a čerstvé absolventy se zaměstnavateli.

jsem čerstvý absolvent, co teď?

Jak najít práci

Jste-li čerstvým absolventem univerzity, neváhejte se při hledání práce obrátit na kariérní centrum na své domovské fakultě. Kariérní centra mají kontakty na zaměstnavatele v příslušných oborech a pomohou vám s první orientací na trhu práce. Můžete se zkusit zeptat svých spolužáků, nebo profesů, zda nevědí o vhodné pracovní příležitosti. Případně se nebojte oslovit vybrané firmy napřímo, pošlete jim e-mail s motivačním dopisem a životopisem, kde shrnete své dosavadní pracovní zkušenosti a dovednosti. Vedle toho můžete hledat práci na některém z oblíbených pracovních portálů na webu.

Nejoblíbenější pracovní portály s nabídkami práce pro cizince v České republice jsou:
Nadnárodní společnosti

Každý rok se za prací do České republiky vypraví více a více cizinců. V hlavním městě je aktuálně na 200 000 cizinců, což je dvakrát tolik než před deseti lety. Nejčastěji se jedná o cizince z Ukrajiny Slovenska a Ruska, nicméně své zastoupení zde mají i komunity z Vietnamu, Německa, Polska, Číny, ale i z Itálie, Francie, Španělska, nebo Indie.

Nejčastěji cizinci pracují ve výrobě, dále v administrativě či v oblasti obchodu, nebo IT. Velmi populární je i segment cestovního ruchu a vzdělávání, kde mohou rodilí mluvčí ze všech koutů světa využít svou jazykovou vybavenost. Ne vždy je pro práci v ČR nutností znalost českého jazyka, ve velkých městech jako je např. právě Praha sídlí mnoho korporací, kde je pracovním jazykem angličtina a bez znalosti českého jazyka se zde hravě obejdete. Při hledání práce můžete využít i služeb některé z personálních agentur.

Níže zároveň najdete přehled průměrných platů v jednotlivých odvětvích v Praze.

Řídící pracovníci            101 600 Kč
Specialisté               61 036 Kč
Techničtí a odborní pracovníci               45 311 Kč
Úředníci               33 926 Kč
Pracovníci ve službách a prodeji               26 892 Kč
Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství               27 618 Kč
Řemeslníci a opraváři               33 308 Kč
Obsluha strojů a zařízení, montéři               32 741 Kč

*Průměrná hrubá mzda v Praze dle hlavních pracovních skupin CZ-ISCO v roce 2019

Modrá karta Evropské unie

Modrá karta Evropské unie je vydávána 25 z 28 členských států a je určena pro vysoce kvalifikované občany ze všech zemí mimo EU, Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska a Islandu. Modrá karta se vydává na pracovní místo vyžadující vysokou kvalifikaci. Podmínkou je pracovní smlouva s hrubou mzdou, která odpovídá alespoň 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy v ČR. Záměrem je především podpořit ekonomický rozvoj zemí EU, volný pohyb a pobyt občanů EU i občanů ostatních zemí po Evropě a dále taky podpořit Evropu jako žádanou lokalitu pro vysoce kvalifikované a profesně zkušené pracovníky. Více informací o Modré kartě najdete zde!