Vstupní formality a víza

Pokud se chystáš studovat na české univerzitě, zkontroluj si, zda nebudeš potřebovat víza ke vstupu do země. Tato povinnost závisí na tvé národnosti. Náš web poskytuje pouze obecné informace o vstupních formalitách a urychlit proces udělování víz bohužel není v naší kompetenci. Vyřizování dlouhodobých víz a povolení k pobytu je výhradně v kompetenci našich ambasád v zahraničí a Ministerstva vnitra ČR.


Studenti z Evropské unie (EU) / Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Švýcarska

Studenti ze zemí EU/ EHP a Švýcarska jsou osvobozeni od vízové povinnosti. Ke vstupu do České republiky potřebují pouze platný pas nebo národní průkaz totožnosti.

Studenti z EU však mají oznamovací povinnost ohledně zamýšlené délky pobytu, zůstávají-li v České republice déle než 30 dní. Překročí-li pobyt 30 dní, je student povinen do 30 dní nahlásit svoji přítomnost na Službě cizinecké policie v místě pobytu v ČR. Tato povinnost se nevztahuje na situaci, kdy osoba poskytující studentovi ubytování podá registrační formulář za něj/ní, tj. v případě ubytování na studentských kolejích. 

Více informací ohledně pobytu příslušníků EU a jejich rodinných příslušníků najdeš zde. Informační leták pro příslušníky EU a jejich rodiny je ke stažení zde.

Studenti ze zemí mimo Evropskou unii

Studenti ze zemí mimo Evropskou unii se musí obrátit na místní české velvyslanectví nebo konzulát a požádat o studentské vízum. Celý proces vyžaduje administrativní úkony a může trvat až 60 dní, proto je doporučeno si o víza zažádat s předstihem. Pravidla pro získání víza se čas od času mění, zde uvedené informace jsou proto pouze všeobecným návodem. Doporučujeme žádost konzultovat s místním českým velvyslanectvím nebo konzulátem a zkontrolovat aktuální informace na webu Ministerstva vnitra

Existují krátkodobá víza (pro pobyty do 90 dní) a dlouhodobá víza (pro pobyty delší jak 90 dní). Studenti přijíždějící na období delší než jeden rok by si měli požádat o dlouhodobé povolení k pobytu ke studijním účelům.

Pro získání studentského víza a povolení k povolení jsou vyžadovány zejména tyto dokumenty:

 • formulář s žádostí
 • dopis o přijetí ke studiu
 • platný pas a pasové fotky
 • důkaz o finančních zdrojích na pobyt (tj. výpis z bankovního účtu nebo potvrzení o podpoře nebo grantu)
 • potvrzení o zařízení ubytování
 • platné mezinárodní zdravotní pojištění
 • výpis z Rejstříku trestů

Některé dokumenty (např. výpis z Rejstříku trestů) musí být přeloženy do češtiny a úředně ověřeny razítkem. Cizinecká policie přezkoumává žádosti o víza a vyrozumí české velvyslanectví nebo konzulát, aby vydal vízum.   

V případě žádosti o krátkodobý jazykový/přípravný kurz by si studenti měli požádat o krátkodobá víza (pro pobyty do 90 dnů), v případě dlouhodobých jazykových/přípravných kurzů požádat o vízum k pobytu nad 90 let dnů (dlouhodobé) nebo dlouhodobý pobyt - za účelem studia (na veřejných vysokých školách) / za účelem ostatní (na soukromých vysokých školách). Více informací najdeš zde.

ROZDÍL MEZI DLOUHODOBÝM VÍZEM A POVOLENÍM K POBYTU

Jak dlouhodobá víza, tak povolení k pobytu se vydávají, pokud se předpokládá, že pobyt na území České republiky přesáhne 3 měsíce. Obecně je dlouhodobé vízum primárně určeno osobám, které očekávají, že jejich pobyt v České republice bude trvat několik měsíců, například studijní program trvající několik měsíců. Povolení k dlouhodobému pobytu je primárně určeno osobám, které očekávají delší pobyt v České republice, například studium univerzitního programu, zaměstnání atd. Více si můžeš přečíst na webových stránkách ministerstva zahraničních věcí.

PROBLÉMY S ŽÁDOSTÍ O VÍZUM

Chápeme tvé obavy, ale bohužel není v naší kompetenci urychlit proces vydávání víz nebo urychlit termín schůzek k udělení víz. Zpracování dlouhodobých víz a povolení k pobytu je výhradně v kompetenci našich ambasád v zahraničí a Ministerstva vnitra ČR.

Nejprve zkus zkontrolovat stav tvé žádosti. Pokud neuspěješ, obrať se na místní velvyslanectví České republiky, jeho pracovníci ti poskytnou přesnější informace. Můžeš se také obrátit na informační linku Ministerstva vnitra. Kromě toho doporučujeme kontaktovat tvou univerzitu v České republice, její pracovníci mají určitě zkušenosti s řešením podobných situací.

NAHLÁŠENÍ SE U CIZINECKÉ POLICIE

Nahlášení se u Cizinecké policie je povinné pro všechny cizince, kteří pobývají v České republice déle jak 30 dní. Je třeba se nahlásit do 3 dní od příjezdu z tvé země. Více o této povinnosti najdeš zde.

JAK SI PRODLOUŽIT POBYTOVÉ OPRÁVNĚNÍ  

Končí ti pobytové oprávnění za účelem studia? Prodluž si ho správně:

 • Pokud má student uděleno dlouhodobé vízum na dobu kratší než 1 rok, může si ho prodloužit až do doby jednoho roku. Toto prodloužení může provést osobně na pracovišti odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra nebo poslat veškeré dokumenty na pracoviště poštou (náležitosti pro prodloužení dlouhodobého víza). Student má zároveň možnost rovnou si požádat o dlouhodobý pobyt za účelem studia. Pro podání této nové žádosti se musí dostavit osobně na pracoviště (náležitosti pro podání žádosti o dlouhodobý pobyt).

 • Pokud má student již dlouhodobý pobyt za účelem studia a končí mu jeho platnost, může se rozhodnout si ho prodloužit osobně nebo poštou (náležitosti prodloužení dlouhodobého pobytu). Toto platí pouze v případě, pokud student pokračuje ve studiu na stejné škole/univerzitě.

 • Pro pražské studenty je speciálně určené pracoviště na Hládkově (více informací o pracovištích MV).

 • V některých případech musí student uhradit správní poplatek. Pokud jsou dokumenty zasílány poštou, nezapomínejte přikládat kolky v požadované hodnotě. Přehled všech správních poplatků je dostupný zde.

NÁVŠTĚVA OSTANÍCH ZEMÍ

Jak dlouhodobá víza, tak povolení k pobytu umožňují návštěvu jiných zemí Schengenského prostoru za předpokladu, že pobyt v jiných státech Schengenského prostoru nepřesáhne 90 dnů v rámci jakýchkoliv 180 dnů a pobyt je neziskové povahy.

RODINNÁ VÍZA

Tvé děti nebo manžel/manželka mohou požádat o dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu za účelem sloučení rodiny. Více informací najdeš na webových stránkách Ministerstva vnitra.


Detailní informace o vstupních formalitách a vízech