Vstupní formality a víza

Pokud jste byli přijati ke studiu na české univerzitě, měli byste zkontrolovat, zda nebudete potřebovat víza ke vstupu do země. Tato povinnost závisí na vaši národnosti. Naše webové stránky poskytují obecné informace o vstupních formalitách. Urychlit proces udělování/jmenování víz bohužel není v kompetenci Studyin. Zpracování dlouhodobých víz a povolení k pobytu je výhradně v kompetenci našich ambasád v zahraničí a Ministerstva vnitra ČR, které se řídí přísným procesem.


Studenti z Evropské unie (EU) / Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Švýcarska

Studenti ze zemí EU/ EHP a Švýcarska jsou osvobozeni od vízové povinnosti. Ke vstupu do České republiky potřebují studenti z EU pouze platný pas nebo národní průkaz totožnosti.

Studenti z EU mají však oznamovací povinnost ohledně zamýšlené délky pobytu, zůstávají-li v České republice déle než 30 dní. Překročí-li pobyt 30 dní, student je povinen do 30 dní nahlásit svoji přítomnost na Službě cizinecké policie v místě jeho/ její pobytu v ČR. Tato povinnost se nevztahuje na situaci, kdy osoba poskytující studentovi ubytování podá registrační formulář za něj/ ní, tj. v případě ubytování na studentských kolejích. 

Více informací ohledně pobytu příslušníků EU a jejich rodinných příslušníků je dostupných zde. Informační leták pro příslušníky EU a jejich rodiny jsou dostupné zde.

Studenti ze zemí mimo Evropskou unii

Studenti ze zemí mimo Evropskou unii se musí obrátit na místní české velvyslanectví nebo konzulát a požádat si o studentské vízum. Berte prosím na vědomí, že celý proces vyžaduje administrativní úkony a může trvat až 60 dní, proto je doporučeno si o víza zažádat s předstihem. Pravidla pro získání víza se čas od času mění, zde uvedené informace jsou proto pouze všeobecným návodem. Vždy byste měli žádost konzultovat s místním českým velvyslanectvím nebo konzulátem a zkontrolovat stránky Ministerstva vnitra ohledně nejnovějších požadavků k získání víza. 

Existují krátkodobá víza (pro pobyty do 90 dní) a dlouhodobá víza (pro pobyty delší jak 90 dní). Studenti přijíždějící na období delší než jeden rok by si měli požádat o dlouhodobé povolení k pobytu ke studijním účelům.

Pro získání studentského víza a povolení k povolení jsou vyžadovány zejména tyto dokumenty:

  • formulář s žádostí
  • dopis o přijetí ke studiu
  • platný pas a pasové fotky
  • důkaz o finančních zdrojích na pobyt (tj. výpis z bankovního účtu nebo potvrzení o podpoře nebo grantu)
  • potvrzení o zařízení ubytování
  • platné mezinárodní zdravotní pojištění
  • výpis z Rejstříku trestů

Všimněte si prosím, že některé dokumenty (např. výpis z Rejstříku trestů) musí být přeloženy do češtiny a úředně ověřeny razítkem. Cizinecká policie přezkoumává žádosti o víza a vyrozumí české velvyslanectví nebo konzulát, aby vydal vízum.   

V případě žádosti o krátkodobý jazykový/přípravný kurz by si studenti měli požádat o krátkodobá víza (pro pobyty do 90 dnů), v případě dlouhodobých jazykových/přípravných kurzů požádat o vízum k pobytu nad 90 let dnů (dlouhodobé) nebo dlouhodobý pobyt - za účelem studia (na veřejných vysokých školách) / za účelem ostatní (na soukromých vysokých školách). Více informací naleznete zde.

Změny dle novely zákona o pobytu cizinců

Seznam změn provedených novelou zákona o pobytu cizinců s účinností od 31. července 2019 je k dispozici ke stažení v části Důležitá upozornění ve formátu pdf  zde. Informace pro studenty vysokých škol (viz obrázek) pro státní příslušníky třetích zemí o změnách si můžete stáhnout zde.

detailní informace o vstupních formalitách a vízech

PROBLÉMY S ŽÁDOSTÍ O VÍZUM

I když chápeme vaše obavy, bohužel není v naší kompetenci urychlit proces vydávání víz nebo urychlit termín schůzek k udělení víz. Zpracování dlouhodobých víz a povolení k pobytu je výhradně v kompetenci našich ambasád v zahraničí a Ministerstva vnitra ČR, které se řídí přísným procesem.

Nejprve zkuste zkontrolovat stav Vaší žádosti. Pokud neuspějete, obraťte se na místní velvyslanectví České republiky, jeho pracovníci Vám poskytnou přesnější informace. Můžete se také obrátit na informační linku Ministerstva vnitra. Kromě toho doporučujeme kontaktovat Vaši vybranou univerzitu v České republice, její pracovníci mají určitě zkušenosti s řešením podobných situací.

NÁVŠTĚVA OSTANÍCH ZEMÍ

Jak dlouhodobá víza, tak povolení k pobytu umožňují návštěvu jiných zemí Schengenského prostoru za předpokladu, že pobyt v jiných státech Schengenského prostoru nepřesáhne 90 dnů v rámci jakýchkoliv 180 dnů a pobyt je neziskové povahy.

NAHLÁŠENÍ SE U CIZINECKÉ POLICIE

Nahlášení se u Cizinecké policie je povinné pro všechny cizince, kteří pobývají v České republice déle jak 30 dní. Musí se nahlásit do 3 dní od příjezdu z jejich země. Více o této povinnosti čtěte zde.  

ROZDÍL MEZI DLOUHODOBÝM VÍZEM A POVOLENÍM K POBYTU

Jak dlouhodobá víza, tak povolení k pobytu se vydávají, pokud se předpokládá, že pobyt na území České republiky přesáhne 3 měsíce. Obecně je dlouhodobé vízum primárně určeno osobám, které očekávají, že jejich pobyt v České republice bude trvat několik měsíců – například studijní program trvající několik měsíců a jiné. Povolení k dlouhodobému pobytu je primárně určeno osobám, které očekávají delší pobyt v České republice – například studium univerzitního programu, zaměstnání atd. Více si můžete přečíst na webových stránkách ministerstva zahraničních věcí.

RODINNÁ VÍZA

Vaše děti nebo manželé mohou požádat o dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu za účelem sloučení rodiny. Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra.