Lékařská péče a pojištění

Zdravotní péče

Lékařská péče v České republice je na velmi dobré profesionální a technologické úrovni. Výsledky českých lékařů v některých oblastech jsou považované za špičkové po celém světě. Zdravotní péči zajišťují státní a soukromá zdravotnická zařízení. V případě náhlého onemocnění nebo zranění mimo operační hodiny je ošetření zajištěno na ambulancích v nemocnicích. V případě náhlého vážného onemocnění či zranění můžete kdykoli zavolat sanitku na čísle 112 na území celé republiky.

Léky na zmírnění chřipky nebo nachlazení a podobné přípravky je možné zakoupit v lékárnách bez lékařského předpisu. Na nákup jiných léků je nutný lékařský předpis.

Český systém veřejného zdravotního pojištění je založen na povinné účasti pojištěných osob. Většina zdravotnických zařízení uzavřela smlouvu s pojišťovnou o poskytování a vypořádání nákladů na zdravotní péči a poskytuje pojištěným pacientům nezbytnou péči, jak je stanoveno zákonem.

Pojištění

Studenti ze zemí EU / EHP a Švýcarska

Pokud máte platné zdravotní pojištění ve své domovině, měli byste požádat o kartu zdravotního pojištění EU (EHIC). Tato bezplatná karta poskytuje přístup k potřebné zdravotní péči poskytované státem během dočasného pobytu v některé ze zemí EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska za stejných podmínek a za stejnou cenu jako lidem pojištěným v dané zemi. Karty vydává váš národní poskytovatel zdravotního pojištění. Vezměte prosím na vědomí, že EHIC není alternativou cestovního pojištění. Nezahrnuje žádnou soukromou zdravotní péči ani náklady, jako je zpáteční let do vaší země nebo ztracený / ukradený majetek.

Studenti ze zemí mimo EU

Na základě mezinárodních dohod se zdravotní cestovní pojištění nevyžaduje od občanů Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Kuby, Japonska, Makedonie, Černé Hory, Turecka, Srbska a Spojených států amerických. Stejná výjimka platí pro účastníky programu Erasmus Mundus, stipendijního programu Fulbright a evropské dobrovolné služby programu Erasmus+: Mládež v akci. Cizinci, kteří chtějí využít těchto výhod, by měli dodržovat tyto pokyny.

Všichni ostatní zahraniční studenti, kteří mají v úmyslu zůstat v České republice déle než 90 dní, si musí zakoupit komplexní zdravotní pojištění. Budete požádáni o předložení dokladu o českém zdravotním pojištění při podání žádosti o vízum. Bližší informace najdete na webu Ministerstva vnitra.

ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO STIPENDISTY VLÁDY ČR

Zahraniční studenti, kterým bylo uděleno stipendium vlády ČR, mají nárok na bezplatné využívání standardní lékařské péče v České republice po celou dobu trvání svého stipendia. Ministerstvo zdravotnictví uhradí výdaje na zdravotní ošetření ve stejném rozsahu jako za českého pojištěnce. Neplacená péče (např. doplatky za léky, spoluúčast v případě některých zdravotnických prostředků) bude hrazena příjemcem stipendia. Stipendisté vlády ČR musí poskytovateli zdravotní péče vždy předložit platné rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o přiznání stipendia.

Podrobnosti o postupu získání bezplatné lékařské péče:

V případě dotazů kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR na cizinci@mzcr.cz nebo volejte +420 224 972 850. 

Více informací