Lékařská péče a pojištění

Zdravotní péče

Lékařská péče v Česku je na velmi dobré profesionální a technologické úrovni. Výsledky českých lékařů v některých oblastech jsou považované za špičkové po celém světě. Zdravotní péči zajišťují státní a soukromá zdravotnická zařízení. V případě náhlého onemocnění nebo zranění mimo operační hodiny je ošetření zajištěno na ambulancích v nemocnicích. V případě náhlého vážného onemocnění či zranění můžete kdykoli zavolat sanitku na čísle 112 na území celé republiky.

Léky na zmírnění chřipky nebo nachlazení a podobné přípravky je možné zakoupit v lékárnách bez lékařského předpisu. Na nákup jiných léků je nutný lékařský předpis.

Český systém veřejného zdravotního pojištění je založen na povinné účasti pojištěných osob. Většina zdravotnických zařízení uzavřela smlouvu s pojišťovnou o poskytování a vypořádání nákladů na zdravotní péči a poskytuje pojištěným pacientům nezbytnou péči, jak je stanoveno zákonem.

Pojištění

Studenti ze zemí EU / EHP a Švýcarska

Pokud máš platné zdravotní pojištění ve své domovině, požádej o kartu zdravotního pojištění EU (EHIC). Tato bezplatná karta poskytuje přístup k potřebné zdravotní péči poskytované státem během dočasného pobytu v některé ze zemí EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska za stejných podmínek a za stejnou cenu jako lidem pojištěným v dané zemi. Karty vydává tvůj národní poskytovatel zdravotního pojištění. EHIC není alternativou cestovního pojištění. Nezahrnuje žádnou soukromou zdravotní péči ani náklady, jako je zpáteční let nebo ztracený / ukradený majetek.

Studenti ze zemí mimo EU

Na základě mezinárodních dohod se zdravotní cestovní pojištění nevyžaduje od občanů Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Kuby, Japonska, Makedonie, Černé Hory, Turecka, Srbska a Spojených států amerických. Stejná výjimka platí pro účastníky programu Erasmus Mundus, stipendijního programu Fulbright a evropské dobrovolné služby programu Erasmus+: Mládež v akci. Cizinci, kteří chtějí využít těchto výhod, by měli dodržovat tyto pokyny.

Všichni ostatní zahraniční studenti, kteří mají v úmyslu zůstat v Česku déle než 90 dní, si musí zakoupit komplexní zdravotní pojištění. Dokladu o českém zdravotním pojištění je třeba předložit při podání žádosti o vízum. Bližší informace najdeš na webu Ministerstva vnitra.

ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO STIPENDISTY VLÁDY ČR

Zahraniční studenti, kterým bylo uděleno stipendium vlády ČR, mají nárok na bezplatné využívání standardní lékařské péče v České republice po celou dobu trvání svého stipendia. Ministerstvo zdravotnictví uhradí výdaje na zdravotní ošetření ve stejném rozsahu jako za českého pojištěnce. Neplacená péče (např. doplatky za léky, spoluúčast v případě některých zdravotnických prostředků) bude hrazena příjemcem stipendia. Stipendisté vlády ČR musí poskytovateli zdravotní péče vždy předložit platné rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o přiznání stipendia.

Podrobnosti o postupu získání bezplatné lékařské péče:

V případě dotazů kontaktuj Ministerstvo zdravotnictví ČR na cizinci@mzcr.cz nebo volejte +420 224 972 850. 

Více informací