Zdroj: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Lékařská péče a pojištění

Zdravotní péče

Lékařská péče v České republice je na velmi dobré profesionální a technologické úrovni. Výsledky českých lékařů v některých oblastech jsou považované za špičkové po celém světě. Zdravotní péči zajišťují státní a soukromá zdravotnická zařízení. V případě náhlého onemocnění nebo zranění mimo operační hodiny je ošetření zajištěno na ambulancích v nemocnicích. V případě náhlého vážného onemocnění či zranění můžete kdykoli zavolat sanitku na čísle 112 na území celé republiky.

Léky na zmírnění chřipky nebo nachlazení a podobné přípravky je možné zakoupit v lékárnách bez lékařského předpisu. Na nákup jiných léků je nutný lékařský předpis.

Český systém veřejného zdravotního pojištění je založen na povinné účasti pojištěných osob. Většina zdravotnických zařízení uzavřela smlouvu s pojišťovnou o poskytování a vypořádání nákladů na zdravotní péči a poskytuje pojištěným pacientům nezbytnou péči, jak je stanoveno zákonem.

 

Pojištění

Studenti ze zemí EU / EHP a Švýcarska

Pokud máte platné zdravotní pojištění ve své domovině, měli byste požádat o kartu zdravotního pojištění EU (EHIC). Tato bezplatná karta poskytuje přístup k potřebné zdravotní péči poskytované státem během dočasného pobytu v některé ze zemí EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska za stejných podmínek a za stejnou cenu jako lidem pojištěným v dané zemi. Karty vydává váš národní poskytovatel zdravotního pojištění. Vezměte prosím na vědomí, že EHIC není alternativou cestovního pojištění. Nezahrnuje žádnou soukromou zdravotní péči ani náklady, jako je zpáteční let do vaší země nebo ztracený / ukradený majetek.

 

Studenti ze zemí mimo EU

Na základě mezinárodních dohod se zdravotní cestovní pojištění nevyžaduje od občanů Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Kuby, Japonska, Makedonie, Černé Hory, Turecka, Srbska a Spojených států amerických. Stejná výjimka platí pro účastníky programu Erasmus Mundus, stipendijního programu Fulbright a evropské dobrovolné služby programu Erasmus+: Mládež v akci. Cizinci, kteří chtějí využít těchto výhod, by měli dodržovat tyto pokyny.

Všichni ostatní zahraniční studenti, kteří mají v úmyslu zůstat v České republice déle než 90 dní, si musí zakoupit komplexní zdravotní pojištění. Budete požádáni o předložení dokladu o českém zdravotním pojištění při podání žádosti o vízum. Limit krytí je minimálně 60 000 EUR a pojištění musí být zakoupeno na celou dobu pobytu.

Pojištění musí být uzavřeno s poskytovatelem, který je výslovně certifikován k poskytování takového pojištění na území ČR. Doporučujeme vám, abyste se obrátili na místní českou diplomatickou misi a zjistili, zda vaše pojištění splňuje všechny požadavky. Existuje několik českých pojišťoven, které poskytují pojištění speciálně určené pro potřeby zahraničních studentů. Můžete si o něj zažádat online a přijímat své dokumenty odkudkoliv na světě. Firmy obvykle také nabízejí slevu studentům ve věku od 17 do 26 let.

 

Kalkulačka zdravotního pojištění

Porovnejte programy zdravotního pojištění pro cizince provozované všemi pojišťovnami na českém trhu. Kalkulačka zdravotního pojištění vám pomůže ušetřit peníze a zvolit pro vás správný typ pojištění!

 

Více informací

Velvyslanectví a konzuláty České republiky v zahraničí

Ministerstvo vnitra

Úřad pro zdravotní pojištění