Věda a výzkum

Česká věda měla ve světě vždy velmi silný hlas. Mezinárodního proslulosti dosáhla tahle malá země v oblastech od egyptologie, přes léčbu civilizačních nemocí až po high-tech technologie, jako jsou např. netkaná nanovlákna. V současné době zde existuje 9 center excelence a více než 40 regionálních výzkumných center. Vláda ČR navíc nedávno oznámila novou inovační strategii České republiky na období 2019–2030. S touto novou strategií s názvem Česká republika: Země budoucnosti si Česká republika rozhodně neklade malé cíle – chtěla by se stát inovačním lídrem v Evropě.

VÝZKUM A VÝVOJ

Veřejné vysoké školy vždy hrály a stále hrají velmi důležitou roli ve výzkumu a vývoji. Mezi jejich největší úspěchy patří např.:

 • nová forma léčby rakoviny a hematologických a urologických onemocnění,
 • vývoj nových stavebních technologií,
 • vývoj pokročilých materiálů a spolupráce na mezinárodních projektech.

Fondy Evropské unie dále významně pomáhají rozvíjet výzkumnou infrastrukturu vysokoškolského vzdělávání, včetně:

 • výstavby center excelence ve výzkumu zaměřeném na vývoj laserových systémů,
 • biomedicínské a materiálové vědy,
 • energetického výzkumu a komplexního matematického modelování v přírodních, lékařských a technických vědách.

Silné zaměření České republiky na vědu a inovace lze prokázat na konkrétních projektech českých vědců a společností, jako jsou např.:

 • nanotechnologické povlaky ke zlepšení kvality ovzduší,
 • systém účinného odvádění vody z pouštního vzduchu,
 • kondenzátory pro rovery na Marsu,
 • provoz nejvýkonnějšího laseru na světě,
 • vznik vlastního superhubu pro umělou inteligenci.

V České republice se daří budovat jedinečná a rozsáhlá vědecká základna. Česká věda je zajímavá nejen pro mladé studenty, kteří se rozhodují, kam zamíří po střední škole, ale také pro odborníky z celého světa. Dlouhodobým úsilím evropských fondů je podpora mobility mladých vědců a odborníků. Tuto aktivitu podporuje také celá řada dalších organizací, které pomáhají vědcům najít uplatnění nejen v České republice, ale i v zahraničí. 

ČESKÁ REPUBLIKA: ZEMĚ BUDOUCNOSTI

Nedávno byla vládou ČR ohlášena nová Inovační strategie České republiky 2019–2030. Prostřednictvím této strategie s názvem Česká republika: Země budoucnosti, si ČR klade za cíl stát se inovačním lídrem v Evropě. Strategický rámec, schválený Akademií věd, univerzitami, zástupci společností, vědeckými institucemi a ministerstvy, představuje komplexní inovační řetězec od podpory základního výzkumu, přes aplikovaný výzkum a vývoj až po průmyslové aplikace a podporu podnikových inovací.

AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

Akademie věd České republiky (AV ČR) funguje jako komplex 54 veřejných výzkumných institucí a zaměstnává více než 8 000 lidí, z nichž více než polovina jsou vědci s vysokoškolským vzděláním.

Primárním posláním AV ČR a jejích ústavů je provádět výzkum v širokém spektru přírodních, technických, společenských a humanitních věd. Výzkumní pracovníci ústavů Akademie se rovněž podílejí na vzdělávání, zejména prostřednictvím doktorských studijních programů pro mladé vědce a výuky na univerzitách. Akademie také podporuje spolupráci s aplikovaným výzkumem a průmyslem. Integrace české vědy do mezinárodního kontextu je podporována řadou mezinárodních výzkumných projektů a výměnou vědců mezi partnerskými institucemi v zahraničí.

Technologické centrum AV ČR podporuje zapojení České republiky do Evropského výzkumného prostoru, připravuje analytické a koncepční studie pro výzkum a inovace, uskutečňuje mezinárodní technologický transfer a podporuje vznik a rozvoj inovačních firem.

CZEXPATS IN SCIENCE

Platforma Czexpats In Science sdružuje české vědce a vědkyně žijící v zahraničí a jejím cílem je

 • pomoci vědcům v zahraničí s orientací v prostředí české vědy a usnadnit případný návrat vědců do českého prostředí,
 • poskytnout vědcům dlouhodobě žijícím v zahraničí možnost pozitivně inspirovat a ovlivňovat českou vědu,
 • podporovat mobilitu českých vědců, zejména sdílením zkušeností a informací mezi českými vědci na zahraničních institucích (popř. těmi, kteří se již vrátili do ČR) s těmi, kteří se na delší vědecký pobyt mimo ČR teprve chystají.

EURAXESS

Prostřednictvím webového portálu a EURAXESS center organizace poskytuje informace a pomoc jak přijíždějícím, tak vyjíždějícím výzkumným pracovníkům. Portál obsahuje praktické informace o pracovním i běžném životě, informace o pracovních příležitostech a možnostech financování. EURAXESS centra pomáhají nejen výzkumným pracovníkům, ale i jejich rodinám s přípravami a organizací jejich cesty do cizí země a poskytují komplexní pomoc v otázkách jejich mobility. Všechny služby nabízené sítí EURAXESS jsou zdarma.