Stipendia

Chceš studovat v České republice, ale hledáš možnosti finanční podpory během studia?  Podívej se na přehled stipendií pro zahraniční studenty!


1. stipendia pro STUDIJNÍ PROGRAMY

VLÁDNÍ STIPENDIA

Pro studenty z: Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldavsko, Ukrajina, Zambie 
Úroveň studia: programy v češtině - navazující magisterský program plus jeden rok přípravného kurzu českého jazyka; programy v angličtině – navazující magisterský a doktorský program 
Délka: standardní délka studia
 

Vláda České republiky každoročně nabízí stipendia v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce. Tato tzv. vládní stipendia podporují studenty z rozvojových zemí, kteří chtějí studovat na českých veřejných vysokých školách. Česká republika poskytuje stipendia pro studium v češtině (v navazujících magisterských studijních programech) i v angličtině (v navazujících magisterských a doktorských studijních programech). Stipendia na studium v češtině jsou udělována s ohledem na seznam doporučených studijních oborů, který se aktualizuje podle potřeb konkrétních zemí, a zohledňuje i probíhající projekty rozvojové spolupráce. Žadatelé mohou navíc získat podporu na jednoletý jazykový a přípravný kurz. Stipendia na studijní programy v angličtině jsou poskytována pouze pro vybrané studijní programy.

Zjisti více

program ERASMUS+: ERASMUS MUNDUS JOINT MASTER DEGREES

Pro studenty z: celý svět 
Úroveň studia: magisterské studium 
Délka: 1 až 2 akademické roky
 

Erasmus+ je program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Studentům z celého světa nabízí různé možnosti podpory. Jednou z nich jsou stipendia ke studiu prestižních  magisterských programů Erasmus Mundus Joint Masters, které společně realizují mezinárodní partnerství vysokých škol.

Zjisti více

Podívej se, které české vysoké školy nabízejí Erasmus Mundus Joint Master Degrees

STIPENDIA JIHOMORAVSKÉHO CENTRA PRO MEZINÁRODNÍ MOBILITU

Pro studenty z: země mimo EU 
Úroveň studia: navazující magisterské nebo doktorské studium
Délka: pro první rok studia
 

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu je nezisková organizace, která podporuje talentované studenty a vědce v Jihomoravském kraji. Stipendia jsou určena zahraničním studentům ze zemí mimo EU, kteří studují na vysokých školách v Brně v českém nebo anglickém jazyce.

Zjisti více

stipendia eu4BELARUS

Pro studenty z: Bělorusko
Úroveň studia: bakalářské nebo magisterské studium
Délka: max. 3 roky
 

Stipendia Evropské unie EU4Belarus jsou určena běloruským studentům ke studiu na vysokých školách v Litvě, Lotyšsku, Polsku a Česku. Pokud jste byli nuceni opustit Bělorusko v letech 2020-2022 kvůli represím nebo hrozbě represí a zapsali jste se v akademickém roce 2020/2021 nebo později do bakalářského nebo magisterského studijního programu na univerzitě v Lotyšsku, Litvě, Polsku nebo Česku, můžete požádat o měsíční stipendium ve výši 450 EUR po dobu až tří let. 

Zjisti více

UNIVERZITNÍ STIPENDIA

Některé české vysoké školy poskytují vlastní stipendia, zejména za vynikající studijní výsledky, na podporu doktorandů nebo sociální a ubytovací stipendia. Podívej se na tyto odkazy a zjisti více!

2. STIPENDIA PRO STUDIJNÍ nebo VÝZKUMNÉ POBYTY

STIPENDIA v rámci MEZINÁRODNÍCH smluv

Pro studenty z: Albánie, Rakousko, Bulharsko, Čína, Egypt, Estonsko, Francie, Gruzie, Německo, Řecko, Maďarsko, Indie, Itálie, Japonsko, Korejská republika, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Severní Makedonie, Malta, Mexiko, Mongolsko, Peru, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko, Tchaj-wan
Úroveň studia: bakalářské, magisterské a doktorské studium
Délka: 2 až 10 měsíců
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR každoročně nabízí stipendia zahraničním studentům v rámci mezivládních výměnných programů sjednaných s řadou zemí. Tato stipendia mohou být udělena pouze uchazečům oficiálně doporučeným příslušnými orgány v zemích, které mají nárok na stipendium, které shromažďují žádosti, stanovují termín jejich uzávěrky a organizují výběrové řízení. Mohou to být české zastupitelské úřady v zahraničí, ministerstva školství nebo jiné organizace působící v oblasti vzdělávání. Stipendia tohoto typu jsou určena studentům vysokých škol, absolventům a doktorandům, kteří chtějí absolvovat studijní nebo výzkumný pobyt na některé z českých veřejných vysokých škol.

Zjisti více

program ERASMUS+: studium a stáže v zahraničí

Pro studenty z: země zapojené do programu Erasmus+ a partnerské země
Úroveň studia: bakalářské, magisterské a doktorské studium
Délka: 2 až 12 měsíců
 

Erasmus+ je program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. Studentům z celého světa nabízí různé možnosti podpory. Erasmus+ pomáhá organizovat zejména výjezdy studentů do zemí zařazených do programu i do partnerských zemí. Dále program podporuje stáže v zahraničí pro studenty , kteří jsou zapsáni na vysokých školách v programových zemích. Grant Erasmus+ slouží jako příspěvek na cestovní náklady a pobyt.

Zjisti více

program CEEPUS

Pro studenty z: Albánie, Rakousko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Severní Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko, Kosovo
Úroveň studia: bakalářské, magisterské a doktorské studium
Délka: 1 až 10 měsíců
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je výměnný program pro regionální spolupráci mezi univerzitami ve střední a jihovýchodní Evropě. Poskytuje granty na výjezdy studentů univerzit v rámci sítě CEEPUS.

Zjisti více

AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO  

Pro studenty z: Rakousko
Úroveň studia: bakalářské, magisterské a doktorské studium
Délka: 1 až 5 měsíců
 

Program AKTION posiluje vzájemné porozumění mezi českými a rakouskými studenty, akademiky a výzkumníky prostřednictvím individuálních stipendií.  Stipendia jsou určena mladým vědeckým pracovníkům, kteří pracují na svých diplomových nebo doktorských pracích a věnují se výzkumné činnosti a vzdělávání učitelů němčiny jako cizího jazyka (DaF). AKTION také nabízí stipendia na Letní školy slovanských studií a Letní školy češtiny (Sommerkollegs). Zjisti více:

LETNÍ ŠKOLY SLOVANSKÝCH STUDIÍ

Pro studenty z: Albánie, Rakousko (Aktion), Belgie - Vlámsko, Belgie - Valonsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Kanada (Alberta), Kolumbie, Chorvatsko, Dánsko, Egypt, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Německo, Řecko, Maďarsko, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Mexiko, Mongolsko, Černá Hora, Nizozemsko, Severní Makedonie, Norsko, Čínská lidová republika, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Ruská federace, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Jižní Korea, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Ukrajina, Velká Británie, USA a Vietnam
Úroveň studia: bakalářské, magisterské a doktorské studium
Délka: 3 až 4 týdny
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR každoročně nabízí stipendia pro účast na Letních školách slovanských studií. Tyto kurzy češtiny pořádá několik veřejných vysokých škol v České republice a jsou určeny pro zahraniční studenty, učitele, překladatele a tlumočníky a další odborníky se zájmem o obor čeština/slavistika. 

Zjisti více

VISEGRÁDSKý stipendijní program

Pro studenty z: Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Kosovo, Severní Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Rusko, Srbsko nebo Ukrajina
Úroveň studia: magisterské a doktorské studium
Délka: max. 4 semestry 
 

International Visegrad Fund je mezinárodní organizace založená vládami zemí Visegrádské skupiny (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko). Fond nabízí několik grantových programů. Visegrádský stipendijní program podporuje studenty magisterského a doktorského studia a výzkumné pracovníky ve všech oborech a v jakémkoli jazyce po dobu až čtyř semestrů na vysokých školách ve střední a východní Evropě.

Zjisti více     

STIPENDIA BAVORSKO-ČESKÉ AKADEMICKÉ AGENTURY 

Pro studenty z: Německo
Úroveň studia: bakalářské, magisterské a doktorské studium
Délka: různá
 

Bavarian-Czech Academic Agency nabízí stipendia pro studenty, učitele a vědce z bavorských veřejných univerzit na jazykové kurzy, stáže a studijní a výzkumné pobyty v České republice.

Zjisti více

FULBRIGHTova stipendia

Pro studenty z: USA
Úroveň studia: bakalářské, magisterské a doktorské studium
Délka: 9 měsíců
 

Prestižní Fulbrightův program je sponzorován vládami USA a ČR a poskytuje americkým a českým občanům možnost studovat, vyučovat nebo provádět výzkum v partnerské zemi. 

Zjisti více

BARRANDE FELLOWSHIP PROGRAM

Pro studenty z: Francie
Úroveň studia: doktorské studium
Délka: od 1 do 3 měsíců (krátkodobé) nebo do 15 měsíců (cotutelle)
Program Barrande Fellowship je česko-francouzský stipendijní program. Podporuje vědeckou kariéru doktorandů z Česka a Francie. Program jim umožňuje získat finanční podporu na krátkodobý výzkumný pobyt nebo na (víceletý) studijní pobyt pod společným vedením (cotutelle). Zatímco podporovaná délka krátkodobého pobytu je 1 až 3 měsíce, studenti cotutelle získávají stipendium na pětiměsíční pobyt v zahraničí každý rok po dobu maximálně tří let. Studenti přijíždějící do Česka z Francie dostávají měsíční stipendium ve výši 35 000 Kč. O stipendium se může ucházet každý student doktorského studia nebo student, který plánuje v následujícím roce zahájit doktorské studium ve Francii v jakémkoli vědním oboru.
 

Zjisti více

JOSEF DOBROVSKY FELLOWSHIP 

Pro studenty z: celý svět
Úroveň studia: výzkumní pracovníci
Délka: 15 až 45 dní 
 

Smyslem tohoto stipendia je podpora "českých studií" prostřednictvím financování krátkodobých studijních pobytů zahraničních vědeckých pracovníků na pracovištích Akademie věd ČR. Stipendium je určeno vědcům, kteří pro svou práci potřebují studovat místní historické, kulturní, umělecké, jazykové, geografické nebo přírodní údaje v České republice.

Zjisti více

ZDEněk PEŠAT fellowship

Pro studenty z: celý svět
Úroveň studia: doktorské studium, výzkumní pracovníci
Délka: max. 4 týdny 
 

Stipendium podporuje krátkodobé studijní pobyty zahraničních vědců, vysokoškolských učitelů a doktorandů, kteří provádějí výzkum v oblasti české literatury.

Zjisti více