Stipendia

Zajímá vás studium v České republice, ale bojíte se nákladů? Níže nadete přehled nejrůznějších možností, jak v České republice získat školné pro zahraniční studenty.


1. stipendia pro STUDIJNÍ PROGRAMY

stipendium vlády Čr

DÉLKA: standardní délka studia
ZPŮSOBILÉ ZEMĚ: Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža,Moldavsko, Ukrajina, Zambie

ÚROVEŇ STUDIA: Programy v českém jazyce – navazující magisterský program plus jeden rok přípravného kurzu českého jazyka

Programy v anglickém jazyce – navazující magisterský a doktorský program

Vláda České republiky každoročně nabízí stipendia v rámci Zahraničního rozvojového asistenčního programu. Tzv. vládní stipendia podporují studenty z rozvojových zemí, kteří by rádi studovali na veřejných vysokých školách v České republice. 

Česká republika poskytuje stipendia pro studium absolvované jak v češtině (v navazujících magisterských studijních programech), tak v angličtině (navazující magisterské a doktorské studijní programy). Stipendia na studium v češtině jsou udělována s ohledem na seznam doporučených studijních oborů, který se aktualizuje dle konkrétních potřeb země a zohledňuje také probíhající rozvojové kooperační projekty. Žadatelé mohou také obdržet podporu na jednoroční jazykový a přípravný kurz. Stipendia pro studijní programy v angličtině jsou udělována pouze pro vybrané studijní obory.       

Přihlašování na akademický rok 2023/2024 je otevřeno od 20. července do 30. září 2022. 

VÍCE

ERASMUS+ PROGRAM

DÉLKA: od 12 do 24 měsíců
ZPŮSOBILÉ ZEMĚ: celý svět
ÚROVEŇ STUDIA: magisterský program

Erasmus+ je programem Evropské unie na podporu vzdělání, výuky, mládeže a sportu. Příležitosti financování přináší studentům po celém světě:

  • Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD) jsou vynikající studijní programy pořádané mezinárodními konsorciemi vysokých škol. S EMJMD můžete získat stipendium v plném rozsahu pro takový mezinárodní magisterský studijní program. České univerzity jsou zapojeny do několika společných diplomů Erasmus Mundus a jejich seznam je k dispozici zde;

  • Erasmus+ Master Degree Loans jsou půjčky se zárukou EU, které vám mohou pomoci financovat magisterské studium v zemi programu Erasmus +.

VÍCE

STIPENDIA JIHOMORAVSKÉHO CENTRA PRO MEZINÁRODNÍ MOBILITU

DÉLKA: pro první rok studia
ZPŮSOBILÉ ZEMĚ: státy mimo Evropskou unii
ÚROVEŇ STUDIA: navazující magisterský nebo doktorský program v českém jazyce

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu je specializovanou neziskovou organizací, která poskytuje podporu nadaným studentům a výzkumníkům působícím v jihomoravském regionu v ČR. Toto stipendijní schéma podporuje zahraniční studenty ze zemí mimo Evropskou unii, kteří se zajímají o magisterské a doktorské studijní programy v Brně. Upřednostňovány jsou technické obory a studium přírodních věd. Žadatelé by měli mít dobrou znalost češtiny, aby zvládli složit vstupní zkoušky na vybranou univerzitu a začít studovat v češtině. Žádosti o stipendia jsou přijímány do konce ledna. 

VÍCE 

STIPENDIUM VISEGRÁDSKÉHO FONDU

DÉLKA: až na 4 semestry
ZPŮSOBILÉ ZEMĚ: Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Kosovo, Severní Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Rusko, Srbsko nebo Ukrajina
ÚROVEŇ STUDIA: magisterský nebo doktorský program

Mezinárodní Visegrádský fond je mezinárodní organizací založenou vládami zemí skupiny Visegrádské čtyřky (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko). Fond řídí několik grantových programů a uděluje také individuální stipendia, přátelství a umělecké rezidence.

Visegrádská stipendia podporují magisterská a doktorská studia nebo výzkumné pobyty na univerzitách zemí Visegrádské čtyřky, včetně České republiky. Žadatelé musí pocházet z výše uvedených způsobilých zemí a žádat si mohou až o čtyřsemestrální studijní období. Případní zájemci by měli své přihlášky podat každoročně do 15. března.     

VÍCE 

UNIVERZITNÍ STIPENDIA

Nabídka stipendií se liší od univerzity k univerzitě, od programu k programu. Některá z nabízených univerzitních stipendií naleznete na níže uvedených odkazech:

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE
KARLOVA UNIVERZITA
MASARYKOVA UNIVERZITA
MENDELOVA UNIVERZITA
UNIVERZITA PALACKÉHO
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Některé české univerzity udělují stipendia i Ph.D. studentům, nebo také v případech vynikajících studijních výsledků nebo obtížné osobní situace studenta. Tato stipendia jsou obvykle udělována  již zapsaným studentům. Projděte webové stránky vaší univerzity a zjistěte více o dostupných stipendiích a jak o ně požádat. Seznam univerzit v České republice včetně jejich webových stránek a relevantních kontaktů naleznete zde.

PORTÁL STIPENDIÍ

Řadu dalších stipendií a grantů v České republice můžete nalézt ve stipendijním portálu

2. STIPENDIA PRO STUDIJNÍ/VÝZKUMNÉ POBYTY

STIPENDIA POD ZÁŠTITOU BILATERÁLNÍCH MEZINÁRODNÍCH DOHOD

DÉLKA: od 2 do 10 měsíců
ZPŮSOBILÉ ZEMĚ: Albánie, Rakousko (Aktion), Bulharsko, Čína, Egypt, Estonsko, Francie, Gruzie, Německo (DAAD), Německo (Bavorsko), Řecko, Maďarsko, Indie, Itálie, Japonsko, Korejská republika, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, republika Severní Makedonie, Malta, Mexiko, Mongolsko, Peru, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko, Tchaj-wan (podrobný přehled najdete zde)
ÚROVEŇ STUDIA:
bakalářské, magisterské a doktorské 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy každoročně nabízí stipendia pro příslušníky cizích národností v rámci mezivládních výměnných programů sjednaných s řadou zemí. Tato stipendia mohou být udělena pouze oficiálně doporučeným kandidátům, a to vhodnými institucemi ve vybraných zemích, které sbírají přihlášky, stanovují uzávěrky přihlášek a organizují výběrové řízení. Udělení stipendia mohou zajišťovat české ambasády v zahraničí, ministerstva zahraničí nebo další organizace činné v oboru vzdělání.

Stipendia tohoto typu jsou určena pro univerzitní studenty, absolventy a kandidáty na doktorský titul, kteří by rádi realizovali studijní nebo výzkumný pobyt na jedné z českých univerzit. Stipendium je uděleno na různé období, od 2 až po 10 měsíců.

VÍCE

ERASMUS+ PROGRAM

DÉLKA: od 3 do 12 měsíců
ZPŮSOBILÉ ZEMĚ: programové a partnerské země
ÚROVEŇ STUDIA: bakalářské, magisterské, doktorské  

Erasmus+ je programem Evropské unie na podporu vzdělání, výuky, mládeže a sportu. Příležitosti financování přináší studentům po celém světě:

Je možné realizovat mobilitu i s neakademickými organizacemi, mezinárodní oddělení na univerzitách mohou vždy poskytnout informace o výběrovém řízení a možnostech, které nabízejí. Je třeba vždy konzultovat s mezinárodními odděleními na domácích univerzitách, protože způsobilost typu mobility vždy závisí na konkrétní partnerské zemi.

VÍCE 

CEEPUS PROGRAM

DÉLKA: od 3 do 10 měsíců
ZPŮSOBILÉ ZEMĚ: Albánie, Rakousko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Severní Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko, Priština / Kosovo plus jednotliví studenti mimo univerzitní síť (freemovers)
ÚROVEŇ STUDIA: doktorské 

CEEPUS je výměnný program univerzit střední Evropy, který podporuje regionální spolupráci v rámci univerzitní sítí. Aktuálními členskými zeměmi jsou Albánie, Rakousko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Makedonie, Moldávie, Černá hora, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko. Kosovo se programu také účastní. Stipendia na studium v zahraničí jsou udělena na 3–10 měsíců a jsou udělena zejména studentům ze zemí zapojených do programu CEEPUS, avšak za oprávněné uchazeče se považují i jednotliví studenti mimo univerzitní síť (freemovers).

VÍCE

AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO  

DÉLKA: záleží na uděleném grantu
ZPŮSOBILÉ ZEMĚ: Rakousko
ÚROVEŇ STUDIA: bakalářské, magisterské, doktorské  

Program AKTION podporuje dvoustrannou spolupráci mezi v terciárním sektoru Českou republikou a Rakouskem skrze granty a společné projekty. Pro jednotlivce jsou k dispozici stipendia ke studiu či výzkumu. Čeští a rakouští studenti si mohou také zažádat o stipendia k účasti na letních jazykových kurzech a letních školách. Informace ohledně stipendií jsou v angličtině dostupné zde.  

VÍCE

LETNÍ ŠKOLY SLOVANSKÝCH STUDIÍ

DÉLKA: od 3 do 4 týdnů
ZPŮSOBILÉ ZEMĚ: Albánie, Rakousko (Aktion), Belgie - Vlámsko, Belgie - Valonsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Kanada (Alberta), Kolumbie, Chorvatsko, Dánsko, Egypt, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Německo, Řecko, Maďarsko, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Mexiko, Mongolsko, Černá Hora, Nizozemsko, Severní Makedonie, Norsko, Čínská lidová republika, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Ruská federace, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Jižní Korea, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Ukrajina, Velká Británie, USA a Vietnam.
ÚROVEŇ STUDIA: bakalářské, magisterské, doktorské  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR každoročně nabízí účast na Letní škole slovanských studií. Tyto kurzy českého jazyka jsou organizovány několika českými veřejnými univerzitami a jsou navrženy pro zahraniční studenty, učitele, překladatele a jiné experty z oblasti českých/ slovanských studií. 

VÍCE

STIPENDIUM VISEGRÁDSKÉHO FONDU

DÉLKA: až na 4 semestry
ZPŮSOBILÉ ZEMĚ: Albánie, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Kosovo, Severní Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Rusko, Srbsko nebo Ukrajina
ÚROVEŇ STUDIA: magisterské nebo doktorské

Mezinárodní Visegrádský fond je mezinárodní organizací založenou vládami zemí skupiny Visegrádské čtyřky (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko). Fond řídí několik grantových programů a uděluje také individuální stipendia, přátelství a umělecké rezidence.

Visegrádská stipendia podporují magisterská a doktorská studia nebo výzkumné pobyty na univerzitách zemí Visegrádské čtyřky, včetně České republiky. Žadatelé musí pocházet z výše uvedených způsobilých zemí a žádat si mohou až o čtyřsemestrální studijní období. Případní zájemci by měli své přihlášky podat každoročně do 15. března.     

VÍCE

STIPENDIA BAVORSKO-ČESKÉ AKADEMICKÉ AGENTURY (BAVARIAN-CZECH ACADEMIC AGENCY)

DÉLKA: různá
ZPŮSOBILÉ ZEMĚ: Německo
ÚROVEŇ STUDIA: bakalářské, magisterské a doktorské 

Bavorsko-česká akademická agentura nabízí stipendia pro studenty, učitele a vědce z bavorských veřejných univerzit na české jazykové kurzy, stáže a studijní a výzkumné pobyty v České republice. Více informací v zde.

VÍCE

FULBRIGHT PROGRAM

DÉLKA: až na 1 rok
ZPŮSOBILÉ ZEMĚ: USA
ÚROVEŇ STUDIA: magisterské nebo doktorské

Prestižní Fulbrightův program sponzorovaný americkou a českou vládou nabízí občanům ČR a USA příležitost ke studiu, učení nebo vedení výzkumu v partnerské zemi. Je otevřena všem oborům, ať už jde o liberální umění nebo tvrdé vědy (s výjimkou MBA, LLM a klinické medicíny). Návrhy v amerických studiích a středoevropských studiích jsou vítány, stejně jako návrhy studující interkulturní nebo interdisciplinární aspekty. Američtí kandidáti by měli o stipendium žádat skrze partnerské organizace programu ve Spojených státech, kde jim budou poskytnuty další informace a přihláška.

VÍCE

BARRANDE FELLOWSHIP PROGRAM

DÉLKA: max. 3 roky
ZPŮSOBILÉ ZEMĚ: Francie
ÚROVEŇ STUDIA: doktorské 
 

Barrande Fellowship Program je stipendijní program na podporu výjezdů českých studentů doktorského studia do Francie a francouzských doktorandů do Česka. Program umožňuje vycestovat na krátkodobou stáž i doktorské studium pod dvojím vedením, tzv. cotutelle, a to ve všech vědních oborech. Stipendium je udělováno maximálně na 3 roky. Student absolvuje tři pobyty ve Francii a každý rok po dobu pěti měsíců pobírá stipendium. Pobyty v zahraničí by měly začínat vždy 1. října nebo 1. listopadu. Výzkumná stáž trvá 1 až 3 měsíce.

VÍCE

JOSEF DOBROVSKY FELLOWSHIP STIPENDIUM

DÉLKA: krátkodobé studijní pobyty
ZPŮSOBILÉ ZEMĚ: celý svět
ÚROVEŇ STUDIA: mladí výzkumníci (obvykle ve věku do 35 let)

Smyslem Fellowshipu Josefa Dobrovského je podpora „českých studií“ v jejich národním i teritoriálním vymezení, a to formou financování krátkodobých studijních pobytů zahraničních badatelů na ústavech AV ČR. Podpora je určena pro mladé badatele (zpravidla do 35 let), kteří pro svou vědeckou práci potřebují studovat v České republice zdejší historické, kulturní, umělecké, jazykové, geografické či přírodní reálie. Návrhy na udělení Fellowship Josefa Dobrovského pro vybraného badatele předkládají ředitelé pracovišť AV ČR po konzultaci a na základě doporučení rady ústavu.

VÍCE

STIPENDIUM ZDEŇKA PEŠATA

DÉLKA: krátkodobé studijní pobyty (obvykle 4 týdny)
ZPŮSOBILÉ ZEMĚ: celý svět
ÚROVEŇ STUDIA: zahraniční vědci, vysokoškolští učitelé a doktorští studenti

Stipendium slouží k podpoře krátkodobých studijních pobytů zahraničních badatelů, vysokoškolských pedagogů a doktorandů zabývajících se českou literaturou v jazykovém nebo teritoriálním smyslu v trvání obvykle čtyř týdnů. Stipendium je přednostně udělováno těm uchazečům, jejichž projekt souvisí s odbornou problematikou, na níž se pracuje v ÚČL. Více o nabídce naleznete zde.

VÍCE

UNIVERZITNÍ STIPENDIA

MASARYKOVA UNIVERZITA (BRNO)
Stipendia Kabinetu češtiny pro cizince a Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Děkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity uděluje šest a Katedra češtiny pro cizince uděluje rovněž šest tříměsíčních stipendií, každé v hodnotě 8 000,- Kč měsíčně za studium českého jazyka, literatury a kultury. Více informací na eva@phil.muni.cz.

DALŠÍ UNIVERZITY
Některé české univerzity udělují stipendia v případech vynikajících studijních výsledků nebo obtížné osobní situace studenta. Tato stipendia jsou obvykle udělována pouze již zapsaným studentům. Projděte webové stránky vaší univerzity a zjistěte více o dostupných stipendiích a jak o ně požádat. Seznam univerzit v České republice včetně jejich webových stránek a relevantních kontaktů naleznete zde.

PORTÁL STIPENDIÍ

Řadu dalších stipendií a grantů pro v České republice můžete nalézt ve  stipendijním portálu