Zdroj: Technická univerzita v Liberci

Proč ČR?

Co potřebujete vědět o studiu v České republice?

Fakta a čísla

Fakta a čísla

Česká republika je vnitrozemským státem, který se nachází uprostřed Evropy. Kde jinde než v zemi uprostřed Evropy bychom měli mluvit o...

Více informací
Poloha a podnebí

Poloha a podnebí

Česká republika jako vnitrozemská země oplývá mírnými podnebnými podmínkami se čtyřmi ročními obdobími, které odpovídají mírnému klimatickému pásmu.

Více informací
Publikace

Publikace

Naše informační materiály by měly pomoci jak zahraničním studentům z celého světa, kteří mají zájem o studium v České republice, tak i odborníkům,…

Více informací