Інформація для українських вчених / Information for Ukrainian scientists

Find jobs in research organisations or at universities for Ukrainian researchers, scientists and academics in Czechia.

Метою цього веб-сайту є надання всієї необхідної інформації для українських вчених, дослідників та інших науковців, які приїжджають до Чеської Республіки з приводу війни на Україні. Цей веб був створений у співпраці з Кабінетом Міністрів науки, досліджень та інновацій та Міністерством освіти, молоді та спорту, які є основними спонсорами державної політики щодо університетів, науки та досліджень.

This website provides all the necessary information for Ukrainian scientists and researchers who come to Czechia due to the ongoing war. The website is established in cooperation with the Cabinet of the Minister for Science, Research and Innovation and the Ministry of Education, Youth and Sports, who are the main sponsors of government policy regarding universities, science and research.

Контакти / Contact: info@studyin.cz