Vysokoškolské studium v češtině

Chtěli byste se přihlásit k vysokoškolskému studiu v České republice a nevíte si rady? Nabízíme Vám stručný návod, jak postupovat.


Ovládáte již češtinu dostatečně dobře na to, abyste zvládli studium v rámci standardního studijního programu? Pak můžete stejně jako ostatní čeští studenti volit ze široké škály oborů, které nabízejí české univerzity. Bez ohledu na státní příslušnost je totiž ze zákona studium na veřejných vysokých školách v češtině bezplatné. Seznam všech aktuálně dostupných českojazyčných studijních programů najdete v Registru vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů.

1. ZVOLTE SI VYSOKOU ŠKOLU A STUDIJNÍ PROGRAM

V prvním kroku si vyberte vysokou školu a studijní program, který Vás nejvíce oslovuje a vyhovuje Vašim přáním a požadavkům. K hledání své vysněné školy můžete použít také náš portál. Zvolit si můžete kategorizaci podle univerzit i studijních programů.

2. NECHTE SI UZNAT SVÉ PŘEDCHOZÍ STUDIUM

Pokud už víte, na který obor se chcete hlásit, nezbývá než si připravit veškeré potřebné dokumenty.

Mezi základní potvrzení, která budete potřebovat, patří certifikát o úspěšném zakončení předchozího studia, tedy:

  • Osvědčení o absolvování středoškolského studia v případě bakalářských (3 roky) a magisterských studijních programů (4-6 let);
  • Bakalářský diplom pro studium v navazujících magisterských programech (obvykle 2-3 roky);
  • Magisterský diplom pro studium na doktorandské úrovni (3-4 roky).

V případě, že jste získali některý ze svých diplomů v zahraničí, budete muset zažádat o jejich oficiální uznání. Procesu uznávání diplomů, kvalifikací nebo částí studijních programů absolvovaných na zahraničních vzdělávacích institucích se říká nostrifikace.

Institucí, která povětšinou rozhoduje o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání, je přímo některá z českých veřejných vysokých škol (soukromé školy touto pravomocí nedisponují), která z hlediska obsahu i rozsahu uskutečňuje obdobný akreditovaný studijní program. Výjimkou je vysokoškolské vzdělání v oboru vojenství a bezpečnostních služeb, které posuzuje Ministerstvo obrany, případně Ministerstvo vnitra. V ojedinělých situacích rozhoduje o uznání přímo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Nostrifikační řízení zahajuje sám student zasláním písemné žádosti spolu s úředně ověřenou kopií svého diplomu a dodatku k diplomu (tzv. Diploma Supplement, Transcipt of Academic Records apod.) příslušné instituci (nejčastěji na rektorát či studijní oddělení veřejné vysoké školy). Nostrifikace se zpoplatňuje částkou ve výši 3 000 Kč.

V některých případech se vyžaduje tzv. vyšší ověření vysokoškolských diplomů (tedy ověření pravosti podpisů a otisků razítek, které provádí zpravidla ministerstvo zahraničních věcí státu, v němž sídlí zahraniční vysoká škola, která doklad vydala) a následná superlegalizace českým zastupitelským úřadem. Seznam zemí, kterých se vyšší ověřovací proces týká, spolu s návodem, jak postupovat při vydání zamítavého rozhodnutí, si můžete prohlédnout na webu ministerstva školství.

Pokud jste absolventem střední školy a hlásíte se ke svému prvnímu studiu na vysoké škole, ani Vy se nostrifikaci nevyhnete. Institucí, která v tomto případě rozhoduje o uznání dosaženého vzdělání, je krajský úřad příslušný podle místa Vašeho pobytu. V případě, že žadatel nemá místo pobytu v České republice, podá žádost u krajského úřadu, jehož místní příslušnost k vyřízení žádosti určí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Výjimkou jsou zahraniční vysvědčení v oboru vojenství, jejichž posuzování přísluší Ministerstvu obrany, a uznávání zahraničního studia v oblasti činnosti policie a požární ochrany, které spadá pod Ministerstvo vnitra. Formulář žádosti a seznam všech povinných příloh, které budete muset k žádosti přiložit, najdete na stránkách ministerstva školství. Za uznání zahraničního základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání se účtuje správní poplatek ve výši 1 000 Kč.

Pokud se obsah a rozsah vzdělávání absolvovaného v zahraničí odlišuje od programů českých škol, budete muset podstoupit nostrifikační zkoušku, abyste prokázali, že Vaše znalosti a dovednosti odpovídají příslušnému vzdělávacímu programu. Zkouška se zpravidla skládá v češtině.

Názorně krok za krokem Vás procesem uznávání předchozího studia provedou také stránky Multikulturního centra Praha.

3. ZJISTĚTE SI PŘESNÉ PODMÍNKY PŘIJETÍ

Jakmile máte uznané své dosavadní diplomy, a tím splněnou základní formální podmínku pro studium v České republice, ověřte si, jaká jsou přesná kritéria přijetí na Vámi vybraný studijní program. České univerzity mohou nastavovat vstupní podmínky zcela podle vlastního uvážení, přijímací řízení se proto může zásadně lišit program od programu.

Kromě samotného formuláře přihlášky bývají běžnou součástí žádosti přílohy jako životopis, motivační dopis, doporučující dopisy a další osvědčení. Informace o přesném průběhu přijímacího řízení najdete na webových stránkách jednotlivých vysokých škol, případně se informujte u studijního či zahraničního oddělení dané školy.

4. VYPLŇTE A ODEŠLETE PŘIHLÁŠKU

České vysoké školy využívají k přijímacímu řízení speciální webová rozhraní, která studenty provedou celým přijímacím procesem od podání přihlášky po vyhodnocení jejich žádosti. Formuláře přihlášek jsou dostupné na webových stránkách jednotlivých škol.

Vyplněnou elektronickou přihlášku je třeba vytisknout, podepsat a zaslat spolu s požadovanými přílohami k posouzení na příslušnou vysokou školu. Vysoké školy mohou požadovat uhrazení poplatku za zahájení přijímacího řízení.

Uzavírka přihlášek bývá nejčastěji od února do dubna (pro studium od podzimního semestru). Na některých školách je ovšem možné zahájit studium i v jarním semestru akademického roku. Přihlašování na takové studijní programy probíhá na podzim.

5. ABSOLVUJTE PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU

Zatímco některé vysoké školy posuzují uchazeče pouze na základě výsledků jejich předchozího studia, jiné Vás mohou vyzvat ke složení přijímacích zkoušek.

Zkoušky mohou být jak písemné, tak ústní. Nejčastěji se žadatelé k jejich absolvování musí dostavit přímo do České republiky. Ve výjimečných případech je možné složit zkoušku i ze zahraničí (například online prostřednictvím programu Skype).

Zpravidla se ověřují obecné studijní předpoklady, případně oborové a faktografické znalosti (např. u medicíny). Některé vysoké školy připravují přijímací zkoušky zcela samy, jiné dávají přednost nezávislému testování prostřednictvím externích vzdělávacích společností. Nejrozšířenější zkoušku tohoto typu představují tzv. Národní srovnávací zkoušky (NSZ) pořádané společností Scio. Konají se několikrát ročně na mnoha místech České republiky a jsou uznávané na desítkách fakult nejen v Česku, ale i na Slovensku.

Pro zjištění výsledků přijímacího řízení sledujte svůj online profil, který škola obvykle ihned po přijetí rozhodnutí aktualizuje. Případně vyčkejte na oficiální dopis o přijetí, který školy uchazečům rozesílají.

6. ZAŘIĎTE SI VŠE POTŘEBNÉ PRO POBYT V ČESKU

Podařilo se Vám úspěšně projít celým přijímacím řízením a stali jste se studenty české vysoké školy? Pak už jen stačí zajistit si víza, najít ubytování a vyřídit další nezbytné formality a můžete se začít těšit na svůj studijní pobyt v České republice, který bude zaručeně nezapomenutelným.

Mějte na paměti, že vyřizování žádosti o vízum může být zdlouhavou záležitostí. Zejména pokud jste občanem země, která leží mimo EU, příliš neotálejte a jakmile obdržíte oficiální potvrzení o přijetí na vysokou školu, obraťte se na nejbližší zastupitelský úřad či konzulát ČR. Celý proces totiž může trvat až 60 dní. Více informací o požadavcích pro vstup na území České republiky naleznete také na našem webu.

Pokud potřebujete poradit s hledáním ubytování a dalšími praktickými stránkami studia v České republice, neváhejte se obrátit na studijní oddělení své fakulty či univerzity.

7. PŘÍJEMNÝ POBYT A HODNĚ ŠTĚSTÍ SE STUDIEM V ČESKU!