Де я можу знайти роботу / Where can I find a job

Для пошуку вакансій для дослідників, вчених та науковців можна використовувати або платформи, які збирають та публікують інформацію з різних університетів і науково-дослідних установ, або шукати на веб-сайтах прямо цих університетів та окремих установ:

На національному рівні ми рекомендуємо дослідницьку платформу ResearchJobs.cz. Окрім вакансій, цей сайт також дозволяє шукати теми та проекти для аспірантів (дисертації). Аспіранти також можуть скористатися пропозиціями стипендій для українських студентів. На транснаціональному рівні оперує платформа ScienceForUkraine.eu, яка також пропонує роботу в дослідницькій сфері.

 

To find job opportunities for researchers, it is possible to use either platforms that collect and publish information from various universities and research institutions, or search directly on the websites of individual institutions. 

At the national level, we recommend the research platform ResearchJobs.cz. In addition to job positions, this website also allows you to search for topics and projects for PhD students (dissertations). PhD students can also take advantage of scholarships that are offered to Ukrainian students. At the transnational level, the platform ScienceForUkraine.eu offers jobs in the research area. 


Незалежні установи / Independent institutions

Тут ми посилаємось на деякі університети та наукові установи, які інформують про можливості для українських науковців та академіків на своїх сайтах.

Here we refer to some universities and research institutions that on their websites inform about opportunities for Ukrainian researchers.

1. Академія наук Чеської Республіки / Academy of Sciences of the Czech Republic

Академія наук об'єднує 54 науково-дослідні інститути та працовні місця. Зараз Академія пропонує стажування для науковців з України. Більше інформації на сайті Академії наук.

The ASCR unites 54 research institutes and workplaces. It currently offers internships for scientists from Ukraine. You can find more information on the Academy of Sciences website.

Контакти / Contact: prof. RNDr. David Honys, Ph.D. / Rada pro zahraniční styky AV ČR / +420 221 403 474 / honys@kav.cas.cz

2. Карловий університет / Charles University

Карловий університет пропонує робочі місця та іншу допомогу. Наприклад, курси чеської мови, психологічну допомогу. Ви також можете контактувати конкретні факультети, що відповідають Вашій спеціальності для подальшої допомоги та консультації. В будь-якому випадку, Ви можете заповнити цю форму: https://akademici-ukrajina.cuni.cz

Charles University offers job positions and other assistance. For example, Czech language courses, psychological help. You can also contact their faculties relevant to your specialty for further assistance and advice. In any case, please fill in the following form: https://akademici-ukrajina.cuni.cz.

Більше інформації на веб-сайті Карлового університету. / You can find more information on Charles University website.

3. Грантове агентство Чеської Республіки / Grant Agency of the Czech Republic

Грантове агентство здійснює цільову підтримку проектів фундаментальних досліджень. Українські дослідники та їхні команди можуть подавати проектні пропозиції на оголошені конкурси, особливо хочемо відзначити новий конкурс POSTDOC INDIVIDUAL FELOWSHIP INCOMING (проектні пропозиції можна подавати до 7 квітня 2022 року), який дозволяє дослідникам із-за кордону завершити трирічний дослідницький стаж. Більше інформації на веб-сайті GA CR.

GA CR provides support for basic research from public funds. Ukrainian researchers and their teams can submit project proposals to open calls for proposals, especially to the new POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP INCOMING call (project proposals can be submitted until April 7, 2022), which allows researchers from abroad to complete a three-year research stay at Czech institutions. You can find more information on the GA CR website.

Контакти / Contact: Blanka Boboková / +420 739 535 015 / blanka.bobokova@gacr.cz


Подальша допомога / Additional help

У Чеській Республіці є два великих грантових агентства , які фінансують значну частину досліджень не лише в державних дослідницьких установах. Наразі обидва агентства реагують на ситуацію, розширюючи можливості фінансування проектів, до яких залучаються українські науковці. Зв’яжіться з агентствами для отримання інформації про конкретні проекти та області, в яких можна брати участь.

There are two big grant agencies in the Czech Republic (and others at universities, for example), which fund a large part of research, not only in public research institutions. Both are currently responding to the situation by expanding funding opportunities if Ukrainian workers are involved. You can contact the individual agencies for information on specific projects in which it is possible to participate.

1. Технологічне агентство Чеської Республіки / Technology Agency of the Czech Republic

Технологічне агентство є центральним постачальником державної підтримки прикладних досліджень і розробок. Наразі агентство дозволяє розробникам проектів розширювати команди для дослідників та студентів з України. Більше інформації на веб-сайті Технологічного агентства.

TA CR is a central provider of state funding for applied research and innovations. It currently allows existing beneficiaries to expand teams with researchers and students from Ukraine. More information on the TA CR website.

Контакти / Contact: Technologická agentura České republiky / Taisiia Kryvoshei / taisiia.kryvoshei@tacr.cz

2. Грантове агентство Чеської Республіки / Grant Agency of the Czech Republic

Грантове агентство надає державну цільову підтримку проектів фундаментальних досліджень. Наразі агентство запрошує бажаючих розглянути можливість включення українських студентів та науковців до дослідницьких груп нових запропонованих проектів.

GA CR provides state funding for basic research projects. It is currently asking applicants of this year's call for proposals to consider the possibility of including Ukrainian students and researchers in their research teams.

Контакти / Contact: Blanka Boboková / +420 739 535 015 / blanka.bobokova@gacr.cz


Якщо ви не знайшли підходящої позиції, перевірте наступні посилання: / In case you haven’t found a suitable job offer please check the following:

1. Czexpats

Якщо ви не знайшли вигідну пропозицію роботи, зв’яжіться з Czexpats за допомогою цієї форми. Волонтери Czexpats спробують допомогти вам знайти підходящу роботу, відповідно до ваших уявлень.

If you have not found a suitable job offer, contact Czexpats organization by using this form. Czexpats volunteers will try to help you find a suitable job.

2. європейських організацій / European organizations

Тут ви можете знайти інформацію від інших європейських організацій, які надають пропозиції роботи не тільки в Чехії.

 Here you can find information from other European organizations that offer job opportunities not only in the Czech Republic.